Afvalkalender

 • Wat is het?

  Hier kunt u de afvalkalender (met o.a. afvalophaaldagen en tarieven), die huis aan huis verspreid wordt, downloaden.

  Afvalkalender 2019

 • Wat kost het?

  Tarieven afvalstoffenheffing

  De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast en een variabel deel. De variabele tarieven voor het legen van uw container vindt u op de voorzijde van de afvalkalender 2018. Het vaste tarief, dat voor elk huishouden gelijk is, bedraagt in 2019 € 72,00.

  Tarief verzamelcontainer

  Voor de bewoners van flats, die gebruik maken van een verzamelcontainer, geldt maar één tarief. Dit tarief is afhankelijk van de gezinssamenstelling.  
  Als u alleen woont dan betaalt u in 2019 € 133,80. Woont u samen met anderen dan betaalt u in 2019 € 187,80.

  De tarieven voor het variabel deel vindt u op de afvalkalender en op de pagina 'Kosten afvalinzameling'.

 • Downloads