Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Ondersteuning mantelzorgers

Waar kunt u terecht voor hulp als u het niet meer redt als mantelzorger? De zorgladder geeft u inzicht.

U kunt Team Toegang om hulp vragen. Tijdens keukentafelgesprekken met Team Toegang is er nadrukkelijk aandacht voor de positie en inzet van vrijwilligers en mantelzorgers en het voorkomen van overbelasting. Als u behoefte heeft aan informatie of ondersteuning, kunt u als ontvanger van mantelzorg of aanbieder van mantelzorg een afspraak met hen maken.

Ook kunt u de landelijke Mantelzorglijn bellen bij vragen over mantelzorg (0900 - 2020496, € 0,10 p.m.).

Een andere manier om u te ontlasten is respijtzorg. Respijtzorg is dat iemand de zorg van een naaste tijdelijk van u overneemt, zodat u iets anders kunt doen en/of kunt bijkomen.  

Wat organiseert gemeente Gennep voor mantelzorgers?

Meer informatie