Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Centrumvisie (13-01-2020)

Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben samen met de gemeente gewerkt aan de tot standkoming van de centrumvisie. De raad heeft de centrumvisie inmiddels goedgekeurd! De bedrijventerreinenvisie is ook bijna gereed en wordt in het voorjaar voorgelegd aan de raad. Met deze visies gaan we samen aan de slag!

Leegstand

Het centrum van Gennep kampt met leegstand. In zo’n 18% van de panden brandt geen licht. Zonder ingrijpen zal de situatie niet verbeteren. Hiervan zijn vastgoedeigenaren, ondernemers en de gemeente overtuigd.  Er zijn veel actieve ondernemers die zich betrokken voelen bij het centrum. Nieky van Arensbergen, eigenaar van Flirt Damesmode, vertelt:  “Ook ik, als bestuurslid van de Ondernemers Vereniging Gennep voel me enorm betrokken bij het centrum. Om het centrum aantrekkelijker en gezelliger te maken heeft de OVG bijvoorbeeld verschillende versieringen ontwikkeld.” De winkels, horecabedrijven, dienstverleners en ambachten zijn beeldbepalend voor Gennep. Het centrum is een plek voor vermaak en ontmoeting, mede dankzij de vele evenementen die worden georganiseerd. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de toeristen moet het centrum aantrekkelijk zijn.

Centrummanager

Met de benoemde acties van het actieprogramma in de centrumvisie is inmiddels een start gemaakt.  Harm van Braak, bedrijvencontactfunctionaris bij de gemeente, licht een van die acties toe: “Begin januari is Ron Vierboom aangesteld als centrummanager. Zijn doel is om samen met de ondernemers de leegstand in het centrum te verminderen. Ron gaat helpen bij het verder professionaliseren van de organisatiestructuur van de ondernemers.” Ook volgens Remko de Haan, ondernemer en vastgoedeigenaar, is het belangrijk om in gesprek te gaan over de leegstand: “Gezamenlijk hebben we een groot netwerk en met de gemeente kunnen we kijken hoe we meer ondernemers naar Gennep kunnen trekken. We willen het Gennepse winkelhart versterken en dat lukt alleen als je het samen doet.”

Aan de slag met de actiepunten

Ron Vierboom gaat als centrummanager onder andere helpen bij het verder professionaliseren van de organisatiestructuur. Projectgroepen, met betrokken ondernemers en vastgoedeigenaren, spelen een centrale rol bij het realiseren van de actiepunten uit de centrumvisie. Zij houden zich onder andere bezig met het begeleiden en aanjagen van de transformatie, het stimuleren van ondernemerschap, het verhaal van Gennep benutten als basis voor de profilering en het versterken van de organisatiecultuur. Voorbeelden hiervan zijn het bidbook, de toeristische website en het verder uitwerken van het centrummanagement.