Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Nieuws

Wilt u als ondernemer op de hoogte blijven van alle actuele informatie over ondernemen in gemeente Gennep? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief die u vervolgens per e-mail ontvangt. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee u uw inschrijving kunt wijzigen.

 • Een woordje van burgemeester Hans Teunissen

  Beste ondernemers,

  Op 5 oktober ben ik geïnstalleerd als burgemeester van Gennep. Het is een vreemde tijd om te beginnen in zo’n publieke functie. En zéker geen gemakkelijke tijd om te ondernemen. Ontmoetingen met inwoners en ondernemers zijn er veel minder. Toch probeer ik kansen te grijpen om u allen te leren kennen. Zoals kleinschalige fysieke ontmoetingen of digitale bijeenkomsten waarbij we met elkaar in gesprek gaan.

 • Dag van de Ondernemer

  Vrijdag 20 november was de Dag van de Ondernemer. Met een filmpje zetten we onze ondernemers in het zonnetje. We zijn trots op de veelzijdigheid, van de kernen tot de bedrijventerreinen en het buitengebied. De gemeente heeft waardering voor het doorzettingsvermogen van de ondernemers, juist in deze moeilijke tijd.

 • Doe mee met On Stage!

  Wilt u vmbo-leerlingen laten zien welke mogelijkheden er zijn in de regio? Geef u dan op voor het Beroepenfeest On Stage 2021. In dit filmpje van editie 2020 vertellen diverse lokale ondernemers waarom zij deelnemen aan On Stage.

 • Oproep: meldt u zich aan voor de nieuwe ondernemersvereniging?

  De gemeente streeft naar een optimaal ondernemersklimaat. Daarvoor is het van belang dat de ondernemers en de gemeente goed met elkaar in contact staan. We hebben ondernemers nodig bij het opstellen van nieuw beleid. Als gemeente willen we horen wat we nog beter kunnen doen. En we willen participeren in het netwerk van ondernemers, om elkaar nog beter aan te voelen en te faciliteren. 

 • Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

  Zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een beroep doen op de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo). De gemeente voert deze regeling uit. Zelfstandig ondernemers die voldoen aan de voorwaarden kunnen ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

 • Introductie Mieke Thijssen: Bedrijvencontactfunctionaris Werk

  Mieke Thijssen is sinds juli 2020 Bedrijvencontactfunctionaris Werk voor gemeente Gennep. We stellen haar graag aan u voor.

 • Het Talentenbureau: een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven

  DBO ondersteunt bedrijven en instellingen op de bedrijventerreinen in het Land van Cuijk en Noord-Limburg op diverse thema’s, zoals Infrastructuur & Ruimte en Duurzaam ondernemen & Innovatie. Voor het thema Arbeidsmarkt & Onderwijs is DBO de drijvende kracht achter het Talentenbureau. Projectcoördinator Karen Louwers: “Het Talentenbureau is er voor de ondernemer die op zoek is naar een stagiaire en voor de student die op zoek is naar een stageplek in de regio, op mbo-, hbo- of wo-niveau.”

 • Tozo: financiële steun voor ondernemers snel geregeld

  Met de versoepelingen van de afgelopen weken is het sociale leven langzaam weer op gang gekomen. Het is weer drukker op straat, in de winkels en op de terrassen. Toch zal menigeen de gevolgen van de coronacrisis nog lang voelen; ondernemers vooral financieel. Nadat het kabinet op 18 maart de Tozo-regeling instelde, startte Gennep  als eerste gemeente met bevoorschotting van deze aanvullende uitkering aan ondernemers in financiële problemen.

 • Bedrijventerreinen Gennep zetten in op bereikbaar, aantrekkelijk én duurzaam

  Op 14 april dit jaar stelde de gemeenteraad de bedrijventerreinenvisie vast. Onze bedrijventerreinen vormen een belangrijk onderdeel van het woon-, werk- en leefklimaat van de gemeente Gennep. En daarom is het belangrijk om de bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden. De vorige visie uit 2012 sloot niet meer aan op de nieuwe ontwikkelingen sindsdien.

 • Centrumvisie: op weg naar een bruisend kernwinkelgebied

  Nog meer beleving en een nog bruisender kernwinkelgebied. Dat is wat we onze inwoners willen bieden, maar ook de ruim 1 miljoen toeristen die jaarlijks in onze gemeente recreëren. Om dat te bereiken, is goede samenwerking essentieel. Dat gebeurt in werkgroepen die worden bijgestaan door centrummanager Ron Vierboom.

 • Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente

  Wat vindt u van de dienstverlening van gemeente Gennep aan u als ondernemer? Dat willen we graag onderzoeken door weer mee te doen aan het tweejaarlijkse onderzoek van MKB-Nederland.

 • Gennep bruist ook deze zomer!

  De zomer is begonnen, al is het anders dan andere zomers. Geen evenementen zoals Summmertime bijvoorbeeld. Toch zetten we met z’n allen ons beste beentje voor om het centrum ook deze zomer te laten bruisen. Er ontstaan mooie nieuwe ideeën, zoals het – tijdelijke – terras van Babbels op de Niersvlonder en de transformatie van brasserie ’t Geveltje naar AARD met een afhaalkeuken.  Kleurrijke lampionnen geven een welkom gevoel en toeristen worden warm onthaald.

 • Centrumvisie

  Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben samen met de gemeente gewerkt aan de tot standkoming van de centrumvisie. De raad heeft de centrumvisie inmiddels goedgekeurd! De bedrijventerreinenvisie is ook bijna gereed en wordt in het voorjaar voorgelegd aan de raad. Met deze visies gaan we samen aan de slag!

 • Vertel leerlingen over uw beroep!

  Een weloverwogen beroepskeuze is nergens al zo vroeg belangrijk als voor vmbo-leerlingen! Een goede keuze leidt tot toekomstperspectief en focus op de sector of het beroep waar de interesse ligt. Bij het beroepenfeest Land van Cuijk Maasduinen On Stage maken jongeren kennis met verschillende bedrijven en beroepen. Zo krijgen zij een beter beeld van diverse beroepen en bouwen ze een netwerk op voor de toekomst.

 • Pilot parkmanagement Gennep van start

  Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Zo ontstaat een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Een belangrijke succesfactor is de publiek-private samenwerking tussen ondernemers en gemeente, politie en brandweer. Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, veiligheid via collectieve beveiliging en Keurmerk Veilig Ondernemen, bewegwijzering en voordeel uit collectieve diensten zoals afvalinzameling en -verwerking.

 • Even voorstellen: Ron Vierboom

  Vanaf begin 2020 werkt Ron Vierboom als centrummanager in Gennep. De centrummanager speelt een belangrijke rol in de ambitie naar een bruisend winkelhart, de versterking van het ondernemersklimaat en de promotie en vermarkting van Gennep als bruisende gemeente.