Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Natuurbranden

Een klein brandje in het bos of op de hei kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. De meeste natuurbranden ontstaan doordat mensen onvoorzichtig zijn met vuurkorven, barbecues of bijvoorbeeld met het weggooien van een sigaret. Branden worden soms ook aangestoken. Maar ook door de natuur zelf kan brand ontstaan, bijvoorbeeld door een blikseminslag. Binnen Nederland geldt in ieder geval jaarlijks van 1 april tot 1 oktober een rookverbod en een verbod tot het maken van open vuur in bos- en natuurgebieden om zo natuurbranden te voorkomen.

Natuurbrandfase

De brandweer en natuurorganisaties werken sinds 2018 met 2 natuurbrandfasen om aan te geven in welke risicofase de kans op natuurbrand zich bevindt. Fase 'regulier risico' (1) is zoals altijd: wees voorzichtig met vuur in de natuur. Bij fase 'extra alert' (2) vragen we inwoners en recreanten om extra alert te zijn op het ontstaan van (natuur)brand. Op de website van Natuurbrandrisico kunt u zien welke fase in uw regio geldt. Gennep valt onder de regio Limburg-Noord.

Bestrijding natuurbranden in gemeente Gennep

Gemeente Gennep doet mee aan een Euregio-project ter voorkoming en bestrijding van natuurbranden, samen met de Brandweer Limburg-Noord, de Duitse brandweer, Duitse en Nederlandse gemeenten, natuurbeheerders, boseigenaren, en Grenspark Maas-Swalm-Nette. In het kader daarvan is in het voorjaar van 2020 de compartimentsgrens langs de Kempkenweg in Heijen vrij gemaakt van naaldhout. Ook wordt er gewerkt aan de beschikbaarheid van bluswater en het afstemmen van verschillende werkwijzen.

Tips om natuurbranden te voorkomen

 • Gooi afval, zoals sigarettenpeuken en glas, in de afvalbak of neem het mee naar huis;
 • Laat uw vuurkorf, wensballon of barbecue thuis. Ze vormen, net als dat open (kamp)vuurtje, een groot risico;
 • Zet uw auto alleen op de aangelegde parkeerplaatsen aan de rand van het natuurgebied en niet in hoog droog gras;
 • Houd bospaden vrij zodat de brandweer snel ter plaatse kan zijn bij een natuurbrand.

In onderstaande animatievideo worden tips gegeven over hoe u natuurbranden kunt voorkomen.

Wat te doen als u een natuurbrand ziet

 • Probeer niet zelf de brand te blussen;
 • Blijf zoveel mogelijk uit de rook;
 • Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom;
 • Loop haaks op de vuurhaard richting het gedeelte dat al verbrand is, daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt. Zo brengt u uzelf en anderen het snelst in veiligheid. Bepaal de windrichting om in te kunnen schatten waar de brand naar toe gaat;
 • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen;
 • Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich bevindt. Weet u zelf de exacte locatie niet? Probeer zo goed mogelijk aan te geven waar u bent. Door nieuwe techniek genaamd AML (Advanced Mobile Location) kan de meldkamer vaak al bepalen waar u zich bevindt;
 • Let op: in sommige plaatsen (waaronder bos/grensgebied) is 112 niet of minder bereikbaar met een mobiele telefoon. Check dus af en toe uw telefoon om te kijken of u nog bereik heeft;
 • Zorg dat de weg zoveel mogelijk vrij is voor hulpdiensten, zonder uzelf en anderen in gevaar te brengen.

In onderstaande animatievideo worden tips gegeven over hoe u veilig kunt vluchten bij een natuurbrand.

Meer informatie: