Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Melding Wet verplichte GGZ

Door een psychiatrische aandoening kan het voorkomen dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand en denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

De gemeente onderzoekt of en welke hulp nodig is. Als de gemeente het noodzakelijk vindt om verplichte hulp in te zetten, dan wordt aan de officier van justitie gevraagd om een zorgmachtiging bij de rechter aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Deze gang van zaken is geregeld in WvGGZ.

Wat gebeurt er met uw melding?

Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. De medewerker bepaalt ook of verplichte zorg noodzakelijk is. Waar nodig overlegt deze medewerker met andere hulpverleners. Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene en wordt alleen ingezet als er geen andere mogelijkheid is. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd moet worden opgenomen; het kan ook zijn dat de zorg thuis wordt ingezet.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester moet daarna binnen 18 uur een crisismaatregel nemen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan verneemt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van een eventueel verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, dan heeft u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid van de betrokkene bent, dan kunnen wij u volgens de AVG (privacywet) niet over de uitkomst informeren.

Wat betekent verplichte zorg voor u als betrokkene?

Verplichte zorg wordt ingezet als de situatie dreigt dat u zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen. In deze situatie nemen anderen besluiten over u. U heeft het recht uw wensen te laten horen. U heeft ook recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Wilt u steun van een pvp? Geef dan toestemming om uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP.

U kunt ook zelf contact opnemen via het telefoonnummer 0900-4448888 of door te mailen naar helpdesk@pvp.nl. Meer informatie over de hulp van de patiëntvertrouwenspersoon kunt u lezen in de folder.   

Waar kunt u een WvGGZ-melding doen?

Op de website www.meldpuntsignaal.nl kunt u een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ. U kunt ook bellen of mailen met gemeente Gennep onder vermelding van “Melding in het kader van de Wet verplichte GGZ” met het verzoek om uw melding door te zetten naar Team Toegang.