Melding doen

Verloren of gevonden voorwerpen

Meer informatie over aangifte/melding van een verloren of gevonden voorwerp.

Link

Melding openbare ruimte

Meldingen/klachten over onderhoud wegen/openbaar groen, geluidsoverlast, riolering, afval etc.

Link

Storing straatverlichting

Meld een storing aan de openbare verlichting direct via LiteWeb.

Link

Klacht indienen

Ontevreden over het handelen van een ambtenaar of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen.

Link