Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Mantelzorgwoningen in de gemeente Gennep

De gemeente ondersteunt inwoners met een beperking om zelfredzaam te zijn en mee te blijven doen in de samenleving. Dat geldt ook voor inwoners met chronische, psychische of psychosociale problemen. Met deze ondersteuning willen we het mogelijk maken dat iedereen zo lang mogelijk kan blijven wonen in de eigen leefomgeving. In sommige gevallen kan een mantelzorgwoning uitkomst bieden.

Wat zijn mantelzorgwoningen?

We spreken van een mantelzorgwoning als een zorgvrager bij een mantelzorger gaat wonen en er daarvoor een aan- of bijgebouw bij een bestaande woning geschikt moet worden gemaakt. Op het moment dat de mantelzorg stopt, wordt de mantelzorgwoning weer afgebroken.  
Er is sprake van mantelzorg als er intensieve zorg of ondersteuning wordt geleverd door iemand uit de familie-, vrienden- of kennissenkring. Deze hulp of ondersteuning overstijgt de hulp die normaal verwacht kan worden binnen een huishouden.

Hoe gaat de gemeente Gennep om met mantelzorgwoningen?

Voor het realiseren van een mantelzorgwoning is in veel gevallen geen vergunning nodig.  Als de zorgbehoevende 65 jaar of ouder is, is er geen verklaring nodig van de huisarts, wijkverpleegkundige of een andere sociaal-medisch adviseur om de noodzaak voor mantelzorg aan te tonen.
In geval van een chronische- en/of progressieve ziekte, waarbij een zorgbehoevende nog geen 65 jaar is en er geen verklaring bestaat voor de noodzaak van mantelzorg, neemt de gemeente een proactieve houding aan. We denken graag mee over een maatwerkoplossing.

Heeft u vragen over mantelzorgwoningen, neem dan gerust contact op met de gemeente via telefoonnummer 0485 – 49 41 41.