Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Lokale woonvisie gemeente Gennep

  • Lokale Woonvisie vastgesteld

    Op maandag 3 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Gennep de Lokale Woonvisie ‘Samen sturen op kwaliteit 2017 - 2021’ vastgesteld. Tevens is een amendement aangenomen dat aandacht vraagt voor woningbouw in de kleine kernen. Daarnaast is een motie overgenomen die oproept tot het doen van nader onderzoek naar de verruiming van de mogelijkheid voor mantelzorgwoningen. Alle stukken treft u hieronder aan.

    Lees meer