Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Lokale woonvisie gemeente Gennep

Als gemeente willen we zorgdragen voor een gezonde woningmarkt. Hiervoor stemmen we de woningbehoefte af met de toekomstige vraag naar woningen, zowel op kwalitatief als kwantitatief vlak. Op deze pagina vindt u de lokale woonvisie en de belangrijkste onderzoeken, die verwerkt zijn in de lokale woonvisie. Tevens vindt u hier de actuele prestatieafspraken met woningcorporaties Mooiland en Destion en de beide huurdersverenigingen.

  • Prestatieafspraken

    Op deze pagina vindt u de prestatieafspraken die de gemeente Gennep heeft gemaakt met de woningcorporaties Destion en Mooiland en huurdersverenigingen.

    Lees meer
  • Beleidsstukken en onderzoeken

    Op deze pagina vindt u de belangrijkste beleidsstukken en onderzoeken die vertaald zijn in de lokale woonvisie.

    Lees meer
Archief