Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Sport en Cultuur voor de jeugd

Ieder kind moet kunnen sporten en spelen. Kunt u dit als ouder niet betalen? Dan kunt u mogelijk ondersteuning krijgen via het Jeugdfonds Sport en het Jeugdfonds Cultuur. Ook voor diplomazwemmen A en B heeft de gemeente een regeling voor gezinnen met een laag inkomen. 

Jeugdfonds Sport

Het Jeugdfonds Sport is bestemd voor kinderen en jongeren uit de gemeente Gennep, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Een tussenpersoon kan namens u uw kind(eren) aanmelden. Dit is bijvoorbeeld iemand van Stichting Leergeld, Team Toegang, een leraar of een hulpverlener. De bijdrage is per jaar maximaal € 225,00 per kind (tot en met 20 jaar). Soms mag een deel van het geld besteed worden aan sportkleding of andere sportspullen. Het geld wordt rechtstreeks betaald aan de vereniging. Voor het kopen van spullen, zoals sportkleding, krijgt u een waardebon. Elke 12 maanden kan er een nieuwe aanvraag worden gedaan. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl

Jeugdfonds Cultuur

Het Jeugdfonds Cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren uit de gemeente Gennep, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een culturele instelling of vereniging. Een tussenpersoon kan namens u uw kind(eren) aanmelden. Dit is bijvoorbeeld iemand van Stichting Leergeld, Team Toegang, een leraar of hulpverlener. De bijdrage is per jaar maximaal € 425,00 per kind (tot en met 20 jaar). Soms mag een deel van het geld besteed worden aan kleding en ander materiaal. Het geld wordt rechtstreeks betaald aan de vereniging. Voor het kopen van spullen krijgt u een waardebon. Elke 12 maanden kan er een nieuwe aanvraag worden gedaan. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Diplomazwemmen A en B

De gemeente Gennep vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen zwemmen, ook als hun ouders geen zwemlessen kunnen betalen. Als u als ouder(s) een laag inkomen heeft, dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente voor diplomazwemmen A en B. Na goedkeuring wordt uw kind bij zwemlessen van Zwemkanjers of Pica Mare Gennep ingedeeld. Het enige verschil met andere kinderen is dat de rekening niet naar u gaat, maar naar de gemeente! Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u in de bijlage onderaan deze pagina.