Kosten afvalinzameling

Wat moet ik betalen voor de afvalinzameling?

Afvalstoffenheffing

In de gemeente Gennep wordt de afvalstoffenheffing in rekening gebracht volgens het zogenaamde DIFTAR principe. Dit betekent dat u naast een vast tarief per jaar (voor 2019 is dit € 72,00) ook betaalt voor het leegmaken van uw container. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe lager uw afvalstoffenheffing!

Wat kost het legen van mijn container?

Afhankelijk van het formaat van de container, betaalt u per lediging (dit zijn de zogenaamde variabele kosten).
Er zijn variabele tarieven voor grijze en groene containers:

Groen: Groente-, Fruit- en Tuinafval (tarieven 2019)

  • 25 liter € 1,75
  • 40 liter € 2,10
  • 80 liter € 2,50
  • 140 liter € 3,30

Grijs: Restafval (tarieven 2019)

  • 40 liter € 3,35
  • 80 liter € 4,10
  • 140 liter € 5,80
  • 240 liter € 8,15

Voor bedrijven

Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor uw afvalverwerking. Als uw afval nagenoeg dezelfde samenstelling en hoeveelheid heeft als een huishouden dan kunt u gebruikmaken van de gemeentelijke afvalinzameling. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Verzamelcontainer (flat of appartement)

U betaalt een vast totaalbedrag per jaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw gezinssamenstelling.
U woont alleen: € 133,80 (2019)
U woont samen met anderen: € 187,80 (2019)

De volgende locaties in de kern Gennep vallen hieronder: Aurora (Moutstraat). Burgemeester Gillissenweg, Zwaluwstraat, Asterstraat, Weverflat (Weverstraat), Ketelhuis, Op de Logte (Brugstraat,) het Bolwerk ('t Straatje) en Centrum Centraal (aan de Zandpoort).

Inzameling huis-aan-huis

Koelkasten en diepvriezers: € 12,50 per stuk
Grof huisafval: € 17,50 per 2

Grof tuinafval: € 12,50 per 2