Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een beroep doen op de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo). De gemeente voert deze regeling uit. Zelfstandig ondernemers die voldoen aan de voorwaarden kunnen ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

Per 1 juni 2020 wordt de Tozo in een tweede steunpakket door het Rijk verlengd. Echter gelden er andere voorwaarden dan in het eerste steunpakket.

Het inkomen van uw partner telt mee

Een belangrijk verschil tussen het eerste en tweede steunpakket, is dat er vanaf 1 juni 2020 wordt gekeken naar uw gezamenlijk inkomen. Als uw gezamenlijk inkomen hoger is dan € 1.503,- heeft u geen recht op Tozo.

Wat moet u doen?

U heeft al Tozo en wilt verlenging aanvragen

De oorspronkelijke toekenning van de Tozo uit het eerste steunpakket loopt door totdat u 3 maanden uitkering heeft ontvangen.
Heeft u nog steeds inkomensverlies en is uw gezamenlijk inkomen niet hoger dan € 1.503,-? Dan kunt u op het eerstvolgende ROF-formulier aangeven dat u een verlenging wil aanvragen van de Tozo uit het tweede steunpakket. We verlengen de toekenningsdatum dan tot en met 30 september 2020. U dient de inkomsten van uw partner door te geven, die worden verrekend met uw uitkering.

U heeft al Tozo en wilt geen verlenging aanvragen

Geef op het eerstvolgende ROF-formulier aan dat u geen verlenging aanvraagt. De Tozo uit het eerste steunpakket stopt nadat u 3 maanden uitkering heeft ontvangen. 

U heeft nog geen Tozo en wilt deze alsnog aanvragen

Met ingang van 1 juni 2020 is het niet meer mogelijk om Tozo aan te vragen uit het eerste steunpakket. U kunt wel een aanvraag indienen voor Tozo uit het tweede steunpakket. Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u maximaal vier maanden een uitkering. De Tozo wordt per volledige kalendermaand toegekend en berekend. De uiterlijke einddatum is 30 september 2020.

Kijk of u in aanmerking komt

De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum.

Direct uitkering aanvragen

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Direct een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen

Behandeling aanvraag

De gemeente heeft maximaal 4 weken de tijd om uw aanvraag te behandelen. Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk te helpen.
Hiervoor is het belangrijk dat u de aanvraag zo volledig mogelijk invult. Vergeet daarbij ook niet uw bankrekeningnummer door te geven.

Informatie over uitbetaling

Veel aanvragers hebben direct een voorschot gekregen. De normale uitkeringsbetalingen vinden plaats op de 15e van de volgende maand. Op 15 april zijn de toegekende (beschikte) uitkeringen over maart betaald. Begin mei ontvangt u het rechtmatigheidsonderzoeksformulier. Dit formulier moet u zo volledig mogelijk invullen en retourneren met de bijgevoegde antwoordenvelop. Na controle wordt de aan u toekomende uitkering over de maand april op 15 mei uitbetaald. Deze procedure geldt ook voor de volgende periode. Krijgt u tussendoor uw eerste toekenningsbeschikking? Dan wordt deze direct verwerkt en krijgt u de voorafgaande maand zo snel mogelijk betaald.

Heeft u een voorschot gehad, dat is verrekend met uw normale uitkering? Dan kan het zijn dat u een gedeeltelijk bedrag krijgt nabetaald. Bijvoorbeeld: u heeft een voorschot van € 1.050,00 ontvangen. Dan krijgt u bij de normale uitkering op de 15e het verschil tot aan het bedrag, waar u op basis van het rechtmatigheidsonderzoek recht op hebt, gestort. Ook eventuele inkomsten worden dan verrekend. U moet hiervoor eerst het rechtmatigheidsonderzoekformulier retourneren, waarna het beoordeeld wordt.

Vragen of hulp nodig?

Voor vragen, hulp bij het invullen van de formulieren en doorverwijzingen kunt u terecht bij Team Toegang via (0485) 494144. Team Toegang is van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur te bereiken en op vrijdag van 8.30 tot 12.00uur.