Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een beroep doen op de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo). De gemeente voert deze regeling uit. Zelfstandig ondernemers die voldoen aan de voorwaarden kunnen ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

Kijk of u in aanmerking komt

De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen voor maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum.

Direct uitkering aanvragen

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Direct een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen

Behandeling aanvraag

De gemeente heeft maximaal 4 weken de tijd om uw aanvraag te behandelen. Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk te helpen.
Hiervoor is het belangrijk dat u de aanvraag zo volledig mogelijk invult. Vergeet daarbij ook niet uw bankrekeningnummer door te geven.

Informatie over uitbetaling

Veel aanvragers hebben direct een voorschot gekregen. De normale uitkeringsbetalingen vinden plaats op de 15e van de volgende maand. Op 15 april zijn de toegekende (beschikte) uitkeringen over maart betaald. Begin mei ontvangt u het rechtmatigheidsonderzoeksformulier. Dit formulier moet u zo volledig mogelijk invullen en retourneren met de bijgevoegde antwoordenvelop. Na controle wordt de aan u toekomende uitkering over de maand april op 15 mei uitbetaald. Deze procedure geldt ook voor de volgende periode. Krijgt u tussendoor uw eerste toekenningsbeschikking? Dan wordt deze direct verwerkt en krijgt u de voorafgaande maand zo snel mogelijk betaald.

Heeft u een voorschot gehad, dat is verrekend met uw normale uitkering? Dan kan het zijn dat u een gedeeltelijk bedrag krijgt nabetaald. Bijvoorbeeld: u heeft een voorschot van € 1.050,00 ontvangen. Dan krijgt u bij de normale uitkering op de 15e het verschil tot aan het bedrag, waar u op basis van het rechtmatigheidsonderzoek recht op hebt, gestort. Ook eventuele inkomsten worden dan verrekend. U moet hiervoor eerst het rechtmatigheidsonderzoekformulier retourneren, waarna het beoordeeld wordt.

Onafhankelijke helpdesk Tozo

Voor vragen, hulp bij het invullen van de formulieren en doorverwijzingen kunt u terecht bij de onafhankelijke helpdesk Tozo. Misschien kunt u ook een beroep doen op andere financiële regelingen, die niet door de gemeente worden uitgevoerd. Ook hierbij kan de helpdesk u adviseren. De onafhankelijke helpdesk Tozo is op werkdagen bereikbaar van 8.00 – 13.00 uur. U kunt mailen naar e.corstjens@gennep.nl of bellen naar 06-40 69 50 10.