Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Samen het centrum van Gennep op de kaart zetten, de aantrekkelijkheid van ons centrum versterken en onze omzet vergroten, dat willen we bereiken met een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Hiermee willen we vanaf 2022 structureel investeren in ons centrum.

Wat is een BIZ?

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren. Alle ondernemers in het centrum van Gennep betalen zo mee aan activiteiten voor en door ondernemers. Deze investeringen komen niet in de plaats van de inzet door de gemeente, maar zorgen voor een plus.

Waarom een bedrijveninvesteringszone?

Veel bezoekers weten de weg naar Gennep te vinden. Om deze bezoekers vast te houden, nieuwe bezoekers aan te trekken en bestedingen te laten toenemen zijn investeringen nodig. Zo kunnen we samen het centrum aantrekkelijker maken en houden. Een BIZ is hier een goed middel voor.

Welke straten en pleinen vallen onder de BIZ centrum Gennep?

  • Niersstraat
  • Markt
  • Zandstraat
  • Brugstraat
  • Spoorstraat
  • Europaplein
  • Wilhelminaplein

En ook de ondernemingen in straten die direct aan bovengenoemde straten en pleinen grenzen.

Hoe en wanneer komt de BIZ er?

In september/oktober 2021 konden alle centrumondernemers stemmen voor of tegen de komst van een BIZ tijdens een draagvlakmeting. Op 11 oktober 2021 controleerde de notaris de procedure en de stemformulieren. De uitkomst bleek positief: de procedure is goed verlopen en er is ruim voldoende draagvlak. De BIZ start dus op 1 januari 2022. Download hieronder de flyer voor meer info over de BIZ.