Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Samen het centrum van Gennep op de kaart zetten, de aantrekkelijkheid van ons centrum versterken en onze omzet vergroten, dat willen we bereiken met een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Hiermee willen we vanaf 2021 structureel investeren in ons centrum.

Wat is een BIZ?

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren. Alle ondernemers in het centrum van Gennep betalen zo mee aan activiteiten voor en door ondernemers. Deze investeringen komen niet in de plaats van de inzet door de gemeente, maar zorgen voor een plus.

Waarom een bedrijveninvesteringszone?

Veel bezoekers weten de weg naar Gennep te vinden. Om deze bezoekers vast te houden, nieuwe bezoekers aan te trekken en bestedingen te laten toenemen zijn investeringen nodig. Zo kunnen we samen het centrum aantrekkelijker maken en houden. Een BIZ is hier een goed middel voor.

Welke straten en pleinen vallen onder de BIZ centrum Gennep?

  • Niersstraat
  • Markt
  • Zandstraat
  • Brugstraat
  • Spoorstraat
  • Europaplein
  • Wilhelminaplein

En ook de ondernemingen in straten die direct aan bovengenoemde straten en pleinen grenzen.

Hoe en wanneer komt de BIZ er?

Op dinsdag 10 november heeft de gemeente Gennep de Uitvoeringsovereenkomst bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Gennep ondertekend met de BIZ-vereniging Centrum Gennep. Na vaststelling door de gemeenteraad vindt in januari en februari 2021 een officiƫle draagvlakmeting plaats onder de centrumondernemers. Lees het persbericht hieronder voor meer informatie. Bekijk ook de flyer.