Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Buurtpreventie via WhatsApp

WhatsApp Buurtpreventie groepen helpen de veiligheid in de buurt te vergroten. Bewoners richten deze groepen zelf op om onveilige situaties vroegtijdig te signaleren en zo criminaliteit tegen te gaan. Dit zorgt ervoor dat de politie meer ogen en oren heeft op straat.

Aanmelden via www.wabp.nl

Op www.wabp.nl staat een overzicht van de groepen die al actief zijn in onze gemeente. U kunt zich hier aanmelden bij een bestaande groep. Of als er nog geen groep bestaat in de buurt waar u woont, dan kunt u via deze website er zelf een in het leven roepen. De groepen zijn en blijven een initiatief van bewoners.

Hoe werkt het?

De WhatsApp groepen worden gebruikt volgens de SAAR-methode.

  • Signaleer een verdachte situatie.
  • Alarmeer 112 zodat de politie in actie komt. Of als er geen sprake van spoed 0900-8844.
  • App om je waarneming bekend te maken in de groep. Als de politie al is gebeld, laat dat ook weten in de groep.
  • Reageer om de plannen van de verdachte persoon te verstoren. Doe dit alleen als het veilig kan zonder risico’s, maak dan bijvoorbeeld een praatje.

Plaatsen van een bord

Na aanmelding van de groep, kan de gemeente zorgen dat er een bord geplaatst wordt in de buurt. Zo wordt de omgeving erop gewezen dat er een preventiegroep actief is. U kunt een aanvraag indienen via gemeente@gennep.nl of per brief, Gemeente Gennep afd. OOV, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Voeg er een tekening of foto bij van de gewenste locatie om het bord te hangen of plaatsen. Als er preventiegroepen actief zijn in aangrenzende straten, zal de gemeente bekijken waar een bord geplaatst wordt.  Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze medewerkers Openbare Orde en Veiligheid.