Bouwen en wonen

Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig, b.v. bij (ver)bouwen, slopen.

Link

Woningbouw op inbreidingslocaties

Voor particuliere woningbouw op inbreidingslocaties gelden enkele voorwaarden.

link

Riool

Rioolaansluiting aanvragen en informatie over wat te doen bij een rioolverstopping.

link

Bouwkavels gemeente Gennep

Meer informatie over gemeentelijke bouwkavels die te koop staan (en woningbouwprojecten).

Link

Bestemmingsplannen

Op de website Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen en structuurvisies op postcode/plaats.

Link

Lokale woonvisie gemeente Gennep

Hier vindt u de lokale woonvisie en prestatieafspraken met beide woningcorporaties.

link

Subsidie afkoppelen regenwater

Kijk of u in aanmerking komt voor een subsidie voor het afkoppelen van regenwater.

link

Kadastrale informatie

Bij het Kadaster kunt u gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken etc. opvragen.

Link

Monumentale panden

Voor veranderingen of onderhoud aan een monument hebt u vaak een vergunning nodig.

Link

Welstand(snota)

De welstandscommissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Link

Woning splitsen

Vergunning aanvragen voor ombouwen woning tot meerdere appartementen.

Link

Starterslening

Starter op de woningmarkt? Misschien komt u in aanmerking voor een Starterslening.

link