Bouwen en wonen

Woonbehoefte onderzoek jongeren

Enquête om inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren in gemeente Gennep.

Link

Duurzaam Gennep

Info over het duurzaamheidsbeleid in de gemeente Gennep en duurzame subsidiemogelijkheden voor inwoners en ondernemers.

Link

Lokale woonvisie gemeente Gennep

Hier vindt u de lokale woonvisie en prestatieafspraken met beide woningcorporaties.

link

Bodemzorg

Meer informatie over het nationaal en gemeentelijk bodembeleid.

Link

Woning splitsen

Vergunning aanvragen voor ombouwen woning tot meerdere appartementen.

Link

Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig, b.v. bij (ver)bouwen, slopen.

Link

Monumentale panden

Voor veranderingen of onderhoud aan een monument hebt u vaak een vergunning nodig.

Link

Programmatische Aanpak Stikstof

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard.

Link

Riool

Rioolaansluiting aanvragen en informatie over wat te doen bij een rioolverstopping.

link

Bouwkavels gemeente Gennep

Meer informatie over gemeentelijke bouwkavels die te koop staan (en woningbouwprojecten).

Link

Bestemmingsplannen

Op de website Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen en structuurvisies op postcode/plaats.

Link

Woningbouw op inbreidingslocaties

Voor particuliere woningbouw op inbreidingslocaties gelden enkele voorwaarden.

link

Welstand(snota)

De welstandscommissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Link

Subsidie afkoppelen regenwater

Kijk of u in aanmerking komt voor een subsidie voor het afkoppelen van regenwater.

link

Kadastrale informatie

Bij het Kadaster kunt u gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken etc. opvragen.

Link