Beleid woningbouw op een inbreidingslocatie

Ook in 2018 wil het college van burgemeester en wethouders iemand in de gelegenheid stellen om op eigen grond een woning te bouwen. De woning moet worden gebouwd binnen de bebouwde kom (met uitzondering van de historische kern van Gennep) en een gat in de bestaande bebouwingswand opvullen. Dit aanbod geldt alleen voor burgers / particulieren en niet voor projectontwikkelaars. Indien meer dan één verzoek voor de realisatie van één stedenbouwkundig acceptabele woning wordt ingediend beslist het college over de meest geschikte woning.

U kunt vanaf donderdag 3 mei 2018 tot en met woensdag 13 juni 2018 (6 weken) een schriftelijk verzoek bij de gemeente indienen onder vermelding dat het om woningbouw op een inbreidingslocatie gaat. Hieronder treft u meer informatie aan over het beleid.