Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Beleid woningbouw op een inbreidingslocatie

Het college van burgemeester en wethouders wil inwoners in de gelegenheid stellen om op eigen grond een woning te bouwen. De woning moet worden gebouwd binnen de bebouwde kom (met uitzondering van de historische kern van Gennep) en een gat in de bestaande bebouwingswand opvullen. Dit aanbod geldt alleen voor burgers (particulieren) en niet voor projectontwikkelaars. Per jaar geldt een maximum van vijf woningen voor de gehele gemeente. Er is geen termijn gesteld waarbinnen u de aanvraag moet indienen, maar de aanvragen worden afgehandeld op basis van datum van binnenkomst.

U kunt een schriftelijk verzoek bij de gemeente indienen onder vermelding dat het om woningbouw op een inbreidingslocatie gaat. Hieronder treft u meer informatie aan over het beleid.