Bedrijvenloket+

Als gemeente hechten we veel waarde aan een goed ondernemersklimaat. Daarom staan wij voor u klaar om vragen te beantwoorden over ondernemen en economische ontwikkelingen in gemeente Gennep. De medewerkers van het bedrijvenloket geven advies en kunnen u (verder) helpen bij onderwerpen als het starten van een bedrijf, het aanvragen van subsidie, bedrijfslocaties, vergunningen en arbeidsmarktvraagstukken. Wilt u een persoonlijke afspraak maken? Hieronder ziet u wie uw aanspreekpunt is. We helpen u graag!

Bezoekadres:  Ellen Hoffmannplein 1, Gennep
Telefoon: tel. 0485-494235
E-mail: bedrijvenloket@gennep.nl
www.gennep.nl/bedrijvenloket

 • Harm van Braak - bedrijvencontactfunctionaris

  Harm van Braak in winkelstraat
  Aanspreekpunt voor kleinere bedrijven, starters, zzp’ers, agrariërs, contacten Ondernemersvereniging Gennep, Koninklijke Horeca Nederland, Limburgse Land- en Tuinbouw Bond, KVO buitengebied.                                                                                           
  T 0485-494235
  M 06-46189473
  h.vanbraak@gennep.nl

 • Nol van Laarhoven - bedrijvencontactfunctionaris

  Nol van Laarhoven op bedrijventerrein
  Aanspreekpunt voor grote bedrijven, contacten Industriële Kring, Duurzaam Bedrijven Overleg, Bedrijventerreinverenigingen, bedrijfsbezoeken B&W, parkmanagement, KVO bedrijventerreinen.                                                                                               
  M 06-51623777
  E n.vanlaarhoven@gennep.nl

 • Naida Djuheric - economisch beleidsadviseur

  Naida Djuheric in winkelstraat
  Aandachtsgebieden: regionale samenwerking, leegstand kernwinkelgebied, bedrijventerreinenvisie, huisvesting arbeidsmigranten.
  E n.djuheric@gennep.nl

 • Ank van den Heuvel - coördinator arbeidsmarkt en werkgeversbenadering

  Ank van den Heuvel op vakantiepark
  Aanspreekpunt voor vragen over (regionale) arbeidsmarkt, werving en selectie, arbeidswet- en regelgeving, Werkgeversservicepunt Noord-Limburg.
  M 06-22199937
  E a.vandenheuvel@gennep.nl