Bedrijfsontwikkeling

Gennep heeft de afgelopen jaren fors in bedrijventerreinen geinvesteerd. Mede hierdoor werkt de gemeente continu aan het verbeteren van het Gennepse ondernemingsklimaat en de werkgelegenheid. Bij al deze projecten zoekt de gemeente samenwerking met externe (economische) partners:

Ondernemersvereniging Gennep

Een ondernemersvereniging voor alle ondernemers die in de gemeente Gennep gevestigd zijn. De vereniging kan daardoor rekenen op een breed draagvlak van ondernemers in het MKB, horeca en de (zakelijke) dienstverlening. De ondernemersvereniging is een belangrijke gesprekspartner van de gemeente Gennep om mee te denken en mee te praten over de ontwikkelingen in het centrum van Gennep. Kijk op www.winkelen-in-gennep.nl voor meer informatie.

Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk en Noord-Limburg

De Stichting DBO heeft op ieder bedrijventerrein (of cluster van bedrijventerreinen) een contactgroep geformeerd. Voor ondernemers is de contactgroep het eerste aanspreekpunt voor informatie over de collectieve contracten van de Stichting DBO en het beheer van de bedrijventerreinen. Daarnaast zijn de contactgroepen ook een belangrijk aanspreekpunt voor de gemeente. Kijk op www.duurzaambedrijvenoverleg.nl voor meer informatie.

Werkgevers Servicepunt Noord-Limburg

Het Werkgevers Servicepunt Noord-Limburg ondersteunt bij alle vragen op het gebied van personeel en arbeid. In de breedste zin van het woord. Dus bijvoorbeeld over werving en selectie, wetgeving, subsidies en sociaal verantwoord ondernemen. Organisaties worden gekoppeld aan een vaste adviseur. Zo hoeft een werkgever niet bij meerdere gemeenten, het UWV en Sociale Werkbedrijven aan te kloppen voor informatie en advies.

Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg

Binnen de Industriële Kring zijn de grotere werkgevers in Gennep vertegenwoordigd. De kring zet zich in voor de belangen van de industrie in Gennep en omgeving. Niet alleen op economisch, maar ook op sociaal gebied. Samen met hun partners waaronder o.a. gemeente worden projecten opgepakt en gerealiseerd. De IK is initiatiefnemer van de Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg, die de ondernemers in de regio schaalvoordelen biedt bij onder andere inkoop van energie, het sluiten van afvalcontracten en het verbeteren van de personeelsvoorziening. Kijk op www.industriele-kring.nl voor meer informatie.

MKB Limburg

Dit is de grootste ondernemersorganisatie in Limburg voor midden- en kleinbedrijf, waarbij vooral de detailhandel is aangesloten. Kijk op www.mkblimburg.nl/ voor meer informatie.

Industriebank LIOF

NV Industriebank LIOF is de Limburgse ontwikkelings-maatschappij. LIOF draagt bij aan de welvaart van deze provincie door de economische structuur verder te versterken.LIOF opereert offensief, gericht op kansen die de economische ontwikkeling op lange termijn biedt. Daarbij vervult LIOF een brugfunctie tussen overheid en bedrijfsleven. Kijk op www.liof.nl voor meer informatie.

Regio Venlo

In Regio Venlo werken de gemeenten Beesel, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray intensief samen aan een duurzame economische ontwikkeling van de regio. De Strategische Agenda Regio Venlo, Noord Limburg 2007 – 2011 en verder, vormt de basis voor strategische alliantie met de provincie Limburg en tal van ander partijen die actief zijn in de Noord-Limburgse economie. Innovatie speelt een sleutelrol in de agenda. Kijk op www.regiovenlo.nl voor meer informatie.

Ondernemersplein.nl

Op de online dienst www.ondernemersplein.nl kan ondernemend Nederland terecht voor alle informatie van de (semi)overheid om slagvaardig te kunnen ondernemen en innoveren.