Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Afval

Coronavirus: gewijzigde afvalinzameling

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn er wijzigingen voor de afvalinzameling in onze gemeente.

Link

Oud papier

Het ophaalschema voor oud papier-huis-aan-huis inzameling en locatie containers.

Link

Kosten afvalinzameling

Kosten voor afvalinzameling: afvalstoffenheffing en legen groene en grijze containers.

Link

Milieustation

Informatie, openingstijden en adresgegevens van het Milieustation in Heijen.

Link

Hergebruik en recycling

Hergebruik of recycling is het opnieuw gebruiken van materialen, nadat ze als afval zijn afgegeven. 

Link

Afvalkalender

Ophaalschema/tarieven GFT + restafval, PMD, grofvuil, klein chemisch afval gemeente Gennep.

Link

Inzameling PMD

Informatie over de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons en de afkeurstickers.

link

Zwerfafval

Als inwoner kunt u helpen met het opruimen van zwerfafval. Lees hier op welke manier.

link

Gescheiden inzameling luiers

Informatie over gescheiden inzameling van babyluiers en incontinentiemateriaal en de locaties van de containers.

Link

Kringloopgoederen

Stichting Mage en Vluchtelingenzorg Gennep (goederenbank) halen kosteloos uw kringloopgoederen op.

Link

Afvalinfolijn

Container niet geleegd, kwijt, kapot of een nieuwe container aanvragen? Bel de afvalinfolijn of mail naar servicedesk@inovim.eu.

link

Grof huisafval en tuinafval laten ophalen

Meer informatie over het laten ophalen van grof huisafval en tuinafval.

link

Gennep Schoon

Hier vindt u alle informatie over de opschoonactie Gennep Schoon.

Link

Afvaloverlast melden

Illegaal gedumpt afval/ overlast van afval in de openbare ruimte kunt u melden. 

Link