Afval

Afvalkalender

Ophaalschema/tarieven GFT + restafval, PMD, grofvuil, klein chemisch afval gemeente Gennep.

Link

Kosten afvalinzameling

Kosten voor afvalinzameling: afvalstoffenheffing en legen groene en grijze containers.

Link

Afvaloverlast melden

Illegaal gedumpt afval/ overlast van afval in de openbare ruimte kunt u melden. 

Link

Afval infolijn

Bel de Afvalinfolijn, het algemene gratis nummer voor alle afvalzaken: 0800 - 221 0014.

link

Milieustation

Informatie, openingstijden en adresgegevens van het Milieustation in Heijen.

Link

Hergebruik en recycling

Hergebruik of recycling is het opnieuw gebruiken van materialen, nadat ze als afval zijn afgegeven. 

Link

Oud papier

Het ophaalschema voor oud papier-huis-aan-huis inzameling en locatie containers.

Link

Inzameling PMD

Informatie over de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons.

link

Kringloopgoederen

Stichting Mage en Vluchtelingenzorg Gennep (goederenbank) halen kosteloos uw kringloopgoederen op.

Link