Investeren in bedrijventerreinen, historisch centrum en vrijetijdseconomie

Het college van B&W presenteerde aan het begin van de zomervakantie het collegeprogramma 'Aan de slag! Samen verder bouwen'. Het is een programma op hoofdlijnen. Het college wil samen met de samenleving de ambities voor 2022-2026 verder uitwerken. Wethouder Janine van Hulsteijn neemt ook deze collegeperiode de portefeuille economie voor haar rekening. In dit interview vertelt zij over de ambities van het college voor een gezond en aantrekkelijk economisch klimaat.

U bent begonnen aan uw tweede termijn als wethouder Economie. Verder op de ingeslagen weg of gaat u dingen anders doen?

“Samen met het college zet ik mij opnieuw in voor een gemeente waar het nog fijner is om te wonen, te werken en te recreëren. Gennep is een economisch bruisende gemeente en dat willen we ook blijven. Dan kunnen we alleen bereiken door het samen te doen: samen met alle inwoners, ondernemers en organisaties. Die weg zijn we in de vorige collegeperiode al ingeslagen. We willen nu nadrukkelijk meer ruimte geven aan de samenleving. Als college blijven we investeren in goede randvoorwaarden voor het lokale bedrijfsleven en in recreatieve voorzieningen voor onze inwoners en bezoekers.”

Wat kunt u betekenen voor het lokale bedrijfsleven?

“We hechten veel waarde aan een goed ondernemersklimaat. Ook tussen de ondernemers onderling, zodat ze elkaar kennen en weten te vinden. Dat gaan we op een laagdrempelige manier versterken. We zijn er voor alle ondernemers in onze gemeente, van klein tot groot. Daarbij hebben we oog en oor voor actuele problemen als energielasten, arbeidsmarktkrapte en de stikstofcrisis en denken we hierin mee. Onze medewerkers van het Bedrijvenloket hebben elk hun eigen expertise. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en staan tegelijkertijd in contact met belangenverenigingen en samenwerkingspartners. Gezamenlijk met de ondernemers en ondernemersverenigingen gaan we de bedrijventerreinenvisie actualiseren en de acties die hieruit voortkomen oppakken. Denk bijvoorbeeld aan de uitstraling van de bedrijventerreinen en het waarborgen van de veiligheid. Regionale samenwerking met industriële kringen en het Talentenbureau op het gebied van personeelskrapte blijft van belang om de uitdagingen samen aan te gaan. Daarom onderzoeken we ook samenwerkingsmogelijkheden met de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. En werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt betekent ook het stimuleren van innovatieve ideeën. Daarom investeren we in het regionaal innovatiefonds, waardoor krachten worden gebundeld en goede initiatieven samenkomen.”

Welke kansen ziet u op toeristisch vlak voor Gennep?

“Veel kansen vooral! Dat heeft uiteraard met onze unieke ligging te maken in een prachtig landschap met veel cultuurhistorie. Die kwaliteiten willen we meer beleefbaar maken, wat ten goede komt aan de levendigheid in onze kernen en daar profiteren de ondernemers van mee. Investeringen in toerisme en recreatie dragen bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving en het economisch klimaat. Kansen zijn er overal. We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheden voor een aantrekkelijker en functioneler Nierspark met speelvoorzieningen, we ontwikkelen het historisch centrum van Gennep verder en we gaan een wandelpad aanleggen tussen Genneper Huys en Gebrande Kamp. Het zit ook in eenvoudige dingen, zoals het beschilderde viaduct dat bezoekers vanaf de A77 verwelkomt. Een prachtige entree van onze gemeente. Binnenkort krijgt ook de andere zijde van het viaduct een omtovering.”