Intentieovereenkomst woningbouw Nieuwwijkstraat Heijen

Op dinsdag 22 augustus heeft het college van B & W besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met KoLat Wonen B.V. voor de ontwikkeling van het kermisterrein aan de Nieuwwijkstraat in Heijen. Zowel de gemeente als KoLat Wonen B.V. had de wens om deze samenwerking vast te leggen in een overeenkomst. Hierin zijn afspraken gemaakt om van start te gaan met de bouw van 17 woningen voor starters. 

Planning

Het ontwerpbestemmingsplan wordt eind september ter inzage gelegd. In oktober organiseren we hierover een informatieavond, samen met KoLat Wonen B.V. Als de gehele procedure volgens plan verloopt, verwachten we dat de bouw kan starten in het eerste kwartaal van 2025. De verkoop van de woningen start dan medio 2024. Via www.gennep.nl informeren wij u over de informatieavond en andere belangrijke momenten in het proces.