Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Toegankelijkheid

Verklaring

Gemeente Gennep streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, zoals staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van www.gennep.nl.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Gennep verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
 

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Gennep. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

In de toelichting, onder het kopje 'Onderbouwing van de verklaring' wordt aangegeven hoe ver Gemeente Gennep is gevorderd met de toegankelijkheid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Gennep .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@gennep.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Onderbouwing van de verklaring

De status van de website Gemeente Gennep : eerste maatregelen genomen

De website www.gennep.nl is voor de datum van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid ontwikkeld. Op dat moment werd nog geen rekening gehouden met de strengere toegankelijkheidseisen. Gevolg is dat de website niet voldoet aan de huidige toegankelijkheidseisen. In het contract met de leverancier zijn de WCAG 2.1 niet vastgelegd. We kunnen de leverancier daarom niet verantwoordelijk houden. De leverancier geeft daarnaast aan dat zij de huidige website ook niet toegankelijk kunnen maken. Daarvoor moeten we overstappen naar een nieuw CMS.

We gaan een nieuwe gemeentelijke website aanbesteden, waarbij de WCAG 2.1 als eis worden gesteld. Oude ontoegankelijke content wordt niet mee overgenomen. Volgens planning is de nieuwe toegankelijke website op 1 januari 2022 live.

Wanneer gebruikers van onze huidige website tegen toegankelijkheidsproblemen aanlopen, vragen wij om contact met ons op te nemen. We kijken dan per situatie of we een toegankelijk alternatief kunnen aanbieden.