Hoe ziet Gennep eruit in 2040? Terugblik Dag van de Toekomst

Op de Dag van de Toekomst op zaterdag 1 april gingen ruim 60 inwoners in Pica Mare met elkaar in gesprek over hoe de gemeente Gennep er in de toekomst uit kan zien. De deelnemers kwamen uit de verschillende kernen en zowel jong als oud waren vertegenwoordigd. Na de opening door burgemeester Hans Teunissen, kregen de deelnemers vier filmpjes met steeds een ander toekomstscenario te zien, waarover zij met elkaar in gesprek gingen.

In ieder scenario kwamen er ook dilemma’s en vragen naar voren. Is een zorggemeente wel aantrekkelijk voor jongeren? Zorgt toerisme niet voor teveel druk op onze mooie natuur, die we graag willen behouden? Een samenleving waar we voor elkaar zorgen is wel mooi, maar hebben we daar straks wel vrijwilligers voor? En hoe gaan we het vervoer in de toekomst regelen?


Na de presentatie en het bespreken van de scenario’s werd er gestemd. Duidelijk werd dat er niet één scenario de voorkeur had, maar dat mensen kozen voor één scenario en daaraan wel elementen van andere scenario’s willen toevoegen. Daarmee ontstaat er een nieuw scenario dat in de komende maanden wordt uitgewerkt tot een toekomstvisie met heldere ambities voor 2040.

 

Enquête
Kon u niet bij de Dag van de Toekomst zijn, maar wilt u wel graag uw mening laten horen over de verschillende scenario’s? Vul dan de enquête in op www.gennep.nl/toekomst