Groot onderhoud asfaltwegen

In opdracht van gemeente Gennep voert Dura Vermeer dit najaar onderhoudswerkzaamheden uit aan diverse asfaltwegen en fietspaden in de gemeente Gennep. De werkzaamheden starten op 2 oktober. Bij sommige wegen wordt het verkeer ter plekke omgeleid. Er zijn ook wegafsluitingen. In dit bericht informeren wij u over de geplande werkzaamheden. Deze kunnen door weersomstandigheden veranderen. Houd daarom onze berichtgeving in de gaten.

Holleweg, Milsbeek

Afgesloten vanaf 2 oktober 2023. De gemeentelijke werkzaamheden duren een week. Provincie Gelderland voert aansluitend ook werkzaamheden uit aan de Holleweg. Deze duren naar verwachting tot begin december. Het verkeer wordt omgeleid. Provincie Gelderland verzorgt de communicatie met omwonenden en de omleidingsroute.

Zwarteweg, Milsbeek

Afgesloten van 5 tot en met 12 oktober 2023 (uitgezonderd aanwonenden en in het weekend).

Diverse wegen en fietspaden

Daarna volgen reparatie-werkzaamheden aan diverse wegen: Kampveld, Damseveld, Hommersumseweg (vanaf rotonde tot en met nr. 60), Hondsiepsebaan, Langeven, Erfsebosweg, Helweg, Verlorenland, Oudedijk en Horsestraat.

Aanwonenden worden vooraf per brief geïnformeerd door de aannemer Dura Vermeer.

U kunt enige hinder ervaren van de werkzaamheden. We vragen daarvoor uw begrip. We verzoeken u om tijdens de werkzaamheden uw auto of andere voertuigen niet op of langs de rijbaan te parkeren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!