Groot onderhoud 2021

In opdracht van gemeente Gennep voert Mouwrik Waardenburg Oost B.V. vanaf 28 juni gedurende twee maanden onderhoudswerkzaamheden uit aan de asfaltwegen en fietspaden in de gemeente Gennep.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

 • aanbrengen nieuwe asfaltdeklaag
 • slijtlaag
 • sealing
 • vullen langs- en dwarsscheuren
 • reparatie asfaltgaten
 • nieuwe wegmarkering
 • herstellen bermen
 • plaatsen en verplaatsen verkeersborden

Voor deze werkzaamheden treft de aannemer verkeersmaatregelen en worden sommige wegen tijdelijk afgesloten. U zult enige hinder hiervan kunnen ervaren en we vragen daarvoor uw begrip. We verzoeken u om tijdens de werkzaamheden uw auto of andere voertuigen niet op of langs de rijbaan te parkeren.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen, neem dan contact op met Danny van Hees van Mouwrik Waardenburg Oost B.V. via 06-44865562.

Werkzaamheden in kaart gebracht

In de geografische kaart onderaan deze pagina zijn de wegen en de tracés waar de werkzaamheden plaatsvinden in verschillende kleuren en nummers aangegeven.

De werkzaamheden vinden in totaal plaats op en langs 53 wegen en straten. De werkzaamheden zijn gegroepeerd per type werkzaamheden om zo een duidelijk overzicht te bieden. De werkzaamheden zijn over 15 groepen verdeeld en hieronder vindt u meer uitleg per groep.

Groep 1:

Looiseweg (inclusief het fietspad) tussen Picardie en Siebengewaldseweg

Type werkzaamheden:

 • Repareren van het asfalt van de fietspaden en de rijbaan.
 • Aanbrengen van slijtlaag op de rijbaan.
 • Aanbrengen van asfaltdeklaag op het fietspad.
 • Aanbrengen van wegmarkering op de rijbaan en het fietspad.

Planning op 15 juli:

We repareren het asfalt van de rijbaan. Gaten en scheuren worden gedicht. Deze werkzaamheden duren maximaal één dag. De panden en woningen blijven gewoon bereikbaar. Passeert u de werkzaamheden? Volg dan de aanwijzingen van ons personeel op.

Planning op 2 en/of 3 augustus:

We brengen een nieuwe slijtlaag aan. Tijdens deze werkzaamheden is de Looiseweg tussen de Picardie en de Siebengewaldseweg afgesloten voor verkeer. Wel blijft het fietspad open voor fietsers en bromfietsers. Ook blijven de boerderij en het kinderdagverblijf aan de Looiseweg 1 bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd zwaar verkeer). Bestemmingsverkeer kan deels over het fietspad rijden om deze locaties te bereiken. Overig verkeer wordt omgeleid via de route Siebengewaldseweg, Stiemensweg, Randweg, Brabantweg, Roggestraat, Prinses Margrietstraat, Picardie en Looiseweg en omgekeerd.

Planning tussen 11 en 13 augustus:

We brengen wegmarkering op de rijbaan aan. De Looiseweg tussen de Picardie en de Siebengewaldseweg is dan opnieuw afgesloten voor verkeer. De omleiding loopt via dezelfde route als hierboven beschreven. Ook in dit geval geldt dat het fietspad open blijft en dat de boerderij en het kinderdagverblijf aan de Looiseweg 1 bereikbaar blijven.

Planning tussen 6 en 10 september:

We werken aan het fietspad. Eerst worden de gaten en scheuren gerepareerd. Het fietspad krijgt een nieuwe asfaltdeklaag. Aan het einde wordt er nieuwe wegmarkering aangebracht. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten. Fietsers en bromfietsers kunnen gebruikmaken van de rijbaan op de Looiseweg. De Looiseweg heeft in deze periode een maximumsnelheid van 30 km/u. Verder plaatsen we waarschuwingsborden, om de veiligheid te waarborgen. Ook de Oordseweg is afgesloten tijdens de werkzaamheden tussen 6 en 10 september. Verkeer wordt omgeleid via de Siebengewaldseweg en de Looiseweg. Verkeer met een bestemming aan de Oordseweg wordt wel toegelaten.

Groep 2:

Hommersumseweg tussen Sleen en Brem

Type werkzaamheden:

We repareren eerst de gaten en scheuren in de weg. Vervolgens gaan we een nieuw asfaltdeklaag aanbrengen. Deze deklaag bestaat uit twee rode stroken voor de fietser met fietssymbool erop en een midden zwarte strook voor het overige verkeer. Uiteraard wordt er ook nieuwe wegmarkering aangebracht. De voorrangsregeling bij het kruispunt met de doodlopende zijweg aan de Hommersumseweg, zal wijzigen. Het verkeer komend uit deze zijweg dient straks voorrang te verlenen aan het verkeer op de rijbaan van de Hommersumseweg.

Planning op 30 augustus:

We repareren het asfalt van de rijbaan zonder afsluiting van de Hommersumseweg. De gaten en scheuren worden gedicht. Deze werkzaamheden duren maximaal één dag. De panden en woningen blijven gewoon bereikbaar. Passeert u de werkzaamheden? Volg dan de aanwijzingen van ons personeel op.

Planning tussen 1 en 3 september:

We werken aan de rijbaan met een afsluiting van de Hommersumseweg. De huidige belijning van de rijbaan wordt eraf gehaald. Er wordt een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht, waarna nieuwe belijning wordt aangebracht.

Tijdens de werkzaamheden is de Hommersumseweg tussen Sleen en Brem afgesloten. Een omleiding wordt ingesteld via Brem/Karrevenseweg/De Grens/Hoofdstraat. Verder plaatsen we waarschuwingsborden, voor de veiligheid.

Planning op 6 september:

Een aantal inritten worden herstraat en een klein tegelplateau t.b.v. fietsers wordt aangelegd. De weg is bij deze werkzaamheden gewoon open voor het verkeer.

Groep 3:

Het vrijliggende fietspad Hommersumseweg tussen het Heijderbos en Hommersumseweg 43

Type werkzaamheden:

De gaten en scheuren worden eerst gerepareerd. Vervolgens krijgt het fietspad een nieuwe deklaag en nieuwe markering. 

Planning op 30 augustus:

We repareren het asfalt van de fietspad van de Hommersumseweg. De gaten en scheuren worden gedicht. Deze werkzaamheden duren maximaal 4 uur. Fietsers en bromfietsers kunnen gebruikmaken van de rijbaan op de Hommersumseweg. De Hommersumseweg heeft in deze periode een maximumsnelheid van 30 km/u. Verder plaatsen we waarschuwingsborden, voor de veiligheid.

Planning op donderdag 2 en 3 september:

Tijdens de werkzaamheden is dit stuk van het fietspad afgesloten. Fietsers en bromfietsers kunnen gebruikmaken van de rijbaan op de Hommersumseweg. De Hommersumseweg heeft in deze periode een maximumsnelheid van 30 km/u. Verder plaatsen we waarschuwingsborden, voor de veiligheid.

Groep 4:

Bergstraat, Brem , Burchtweg, Helweg, Hogeweg, Kleineweg, Koenselberg, Kranenveld, Langstraat, Paesplasweg, Roepaanstraat, Sleen, Spoorwegje, Sprokkelveld, Veedijk en Venkelstraat

Type werkzaamheden:

We repareren de grote gaten en scheuren in de asfaltverharding. Vijf weken later worden kleine scheuren met gietasfalt gerepareerd. Deze werkzaamheden kunnen helaas niet tegelijk uitgevoerd worden. 

Planning tussen 26 en 30 juli:

De grote gaten en scheuren worden hierbij gerepareerd. Deze werkzaamheden duren maximaal één dag. Uw pand of woning blijft gewoon bereikbaar. Passeert u de werkzaamheden? Volg dan de aanwijzingen van ons personeel op.

Planning op 4 en 5 augustus:

We komen terug om de kleine dwars- en lengtescheuren met gietasfalt te repareren. Deze werkzaamheden duren maximaal 2 uur per weg. De panden en woningen blijven gewoon bereikbaar. Passeert u de werkzaamheden? Volg dan de aanwijzingen van ons personeel op.

2022:

De slijtlagen bij Paesplasweg zijn vanwege het hoogwater in de Maas, midden juli 2021, verplaatst naar volgend jaar. De asfaltreparaties worden wel eind julie tot midden augustus 2021 uitgevoerd.

Groep 5:

De Groote Heeze, De Knoot, Driekronenstraat, Hezeland, Smele, Spoorstraat en ’t Straatje

Type werkzaamheden:

We repareren de kleine dwars- en lengtescheuren met gietasfalt.

Planning op 4 en 5 augustus:

Deze werkzaamheden duren maximaal 2 uur per weg. Uw pand of woning blijft gewoon bereikbaar. Passeert u de werkzaamheden? Volg dan de aanwijzingen van ons personeel op.

Groep 6:

Fietspad Randweg en fietspad Stiemensweg

Type werkzaamheden:

We repareren de gaten en scheuren van de asfaltverharding.

Planning tussen 26 juli en 30 juli:

De werkzaamheden op fietspad Stiemensweg duren maximaal één dag. Het werk bij het fietspad Stiemensweg wordt in twee fases (tracés) uitgevoerd om de overlast voor de fietsers zoveel mogelijk te beperken.  De fietsers worden bij deze afsluiting verzocht op de rijbaan van Stiemensweg te rijden. Op dit stuk Stiemensweg zal tijdelijk een maximumsnelheid 30 km/u van toepassing zijn. Er komen ook waarschuwingsborden te staan voor de veiligheid van de fietsers. Aan beide kanten van de afsluiting worden er verkeersregelaars en pijlwagens ingezet.

Planning tussen 4 en 5 augustus:  

De werkzaamheden op fietspad Randweg duren maximaal één dag. De fietsers worden bij deze afsluiting verzocht op de rijbaan van Randweg te rijden. Op dit stuk Randweg zal tijdelijk een maximumsnelheid 30 km/u van toepassing zijn. Er komen ook waarschuwingsborden te staan voor de veiligheid van de fietsers. Aan beide kanten van de afsluiting worden er verkeersregelaars ingezet.

Groep 7:

Fietspad Brabantweg (laatste 120m aan de oostzijde)

Type werkzaamheden:

De scheuren en gaten worden eerst hersteld. Vervolgens wordt het fietspad van nieuwe deklaag en markering voorzien.

Planning op 1 september:

De bestaande fietsbelijning wordt hierbij verwijderd. Deze werkzaamheden zullen enkele uren in beslag nemen. De fietsers worden bij deze werkzaamheden verzocht om afstappend langs het werkvak te gaan passeren.

Planning tussen 6 en 10 september:

Deze werkzaamheden zullen drie werkdagen in beslag nemen. De fietsers worden bij deze afsluiting verzocht op de rijbaan van Brabantweg te rijden. Op dit stuk Brabantweg zal tijdelijk een maximumsnelheid 30 km/u van toepassing zijn. Er komen ook waarschuwingsborden te staan voor de veiligheid van de fietsers. Aan beide kanten van de afsluiting worden er verkeersregelaars en pijlwagens ingezet.

Groep 8:

Fietspad Brugfortstraat (de eerste 200 m van Brugfortstraat aan de noordwestzijde).

Type werkzaamheden:

De scheuren en gaten worden eerst hersteld. Vervolgens wordt het fietspad van nieuwe deklaag en markering voorzien.

Planning op 1 september:

De bestaande fietsbelijning wordt hierbij verwijderd. Deze werkzaamheden zullen enkele uren in beslag nemen. De fietsers worden bij deze werkzaamheden verzocht om afstappend langs het werkvak te gaan passeren.

Planning tussen 6 en 10 september:

Deze werkzaamheden nemen circa drie werkdagen in beslag. De fietsers worden bij deze afsluiting verzocht op de rijbaan van Brugfortstraat te rijden. Op dit stuk Brugfortstraat zal tijdelijk een maximumsnelheid 30 km/u van toepassing zijn. Er komen ook waarschuwingsborden te staan voor de veiligheid van de fietsers. Aan beide kanten van de afsluiting worden er verkeersregelaars en pijlwagens ingezet.

Groep 9:

Armenbosweg, Boxmeerseweg, Kampweg, Kroefsestraat, Langehorst, Lankerseweg en Moerasweg

Type werkzaamheden:

De gaten en scheuren van de asfaltverharding worden eerst hersteld. Vervolgens wordt er een nieuwe slijtlaag (een laag bitumen gestrooid met steenslag) aangebracht. Langehorst wordt van nieuwe wegmarkering voorzien.

Planning tussen 28 juni en 30 juli:

We repareren de asfaltverharding. Gaten en scheuren worden gedicht. Deze werkzaamheden duren maximaal één dag. Uw pand of woning blijft gewoon bereikbaar. Passeert u de werkzaamheden? Volg dan de aanwijzingen van ons personeel op.

Planning op 2 en/of 3 augustus:

We zullen een nieuwe slijtlaag aanbrengen. Tijdens deze werkzaamheden zijn de bovengenoemde straten afgesloten voor het verkeer. Deze werkzaamheden duren maximaal één dagdeel. Tijdens het uitvoeren van de slijtlaag is geen enkele vorm van verkeer mogelijk (behoudens hulpdiensten in noodgevallen). Direct na het aanbrengen van de slijtlaag wordt de straat weer vrijgegeven voor het verkeer.

Bij de afsluiting van Langehorst wordt tijdens het aanbrengen van de slijtlaag een omleiding geregeld. Deze zal lopen via de Leembaan, Baasestraat, Kleefseweg, Vensestraat en omgekeerd.

Bij de afsluiting van Kroefsestraat wordt tijdens het aanbrengen van de slijtlaag ook een omleiding geregeld. Deze zal lopen via Onderkant, Oudedijk, Ringbaan, Hondsiepsebaan, Horsestraat en omgekeerd.

Bij de overige 5 wegen van deze groep wordt er geen omleiding toegepast.

2022:

De slijtlagen bij Lankerseweg zijn vanwege het hoogwater in de Maas, midden juli 2021, verplaatst naar volgend jaar. De asfaltreparaties worden wel eind julie tot midden augustus 2021 uitgevoerd.

Groep 10:

2e Dwarsweg, Heiveld, Hoofdstraat (het stuk bij Lankerseweg), Maaskempweg, Nieuw Erf (zijstraat), Onderkant, Parkeerplaats Sportvereniging Milsbeek, Schietberg en Steffenberg

Type werkzaamheden:

Het repareren van de dwars- en lengtescheuren van de asfaltverharding.

Planning tussen 2 en 6 augustus:

Deze werkzaamheden duren maximaal halve dag. De panden en woningen blijven gewoon bereikbaar. Passeert u de werkzaamheden? Volg dan de aanwijzingen van ons personeel op.

Groep 11:

Aaldonksestraat (tussen Baasestraat en N291), Biezendijk, Melkstraatje, Pasweg, Speksestraat en Waldstraat

Type werkzaamheden:

Het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag. De gaten in de bermen van Aaldonksestraat worden ook gedicht met grauwacke.

Planning op 2 en/of 3 augustus:

Tijdens deze werkzaamheden zijn de bovengenoemde straten afgesloten voor het verkeer. Deze werkzaamheden duren maximaal één dagdeel. Tijdens het uitvoeren van de slijtlaag is geen enkele vorm van verkeer mogelijk (behoudens hulpdiensten in noodgevallen). Direct na het aanbrengen van de slijtlaag wordt de straat weer vrijgegeven voor het verkeer.

Bij de afsluiting van Aaldonksestraat wordt tijdens het aanbrengen van de slijtlaag ook een omleiding geregeld. Deze zal lopen via Kleefsweg N291-Roepaenstraat-Baasestraat en omgekeerd.

2022:

De slijtlagen bij Pasweg zijn vanwege het hoogwater in de Maas, midden juli 2021, verplaatst naar volgend jaar. De asfaltreparaties worden wel eind julie tot midden augustus 2021 uitgevoerd.

Groep 12:

2e Dwarsweg, De Knoot, Heikampseweg, Korenbloemstraat en Steffenberg

Type werkzaamheden:

Het herbestraten van de bestaande klinkers. Hierbij worden de klinkers waar niet vlak liggen, opengebroken en schoongemaakt. Vervolgens worden deze netjes en vlak wederom opnieuw aangebracht.

2022:

Bij het openbreken en schoonmaken van de stenen  is er altijd sprake van klinkerverlies. Dit verlies in aantal klinkers dient de aannemer bij te leveren. Op dit moment zijn de levertijden van deze klinkers bedraagt ongeveer 3 maanden. We komen hierop terug om een exacte planning aan te geven.

Tijdens de uitvoering worden de werkzaamheden in korte stukken uitgevoerd, zodat we de hinder voor de omgeving kunnen beperken. Bij de afgesloten gedeelten is autoverkeer niet mogelijk. Fietsers kunnen afstappen en via de stoep passeren.

Groep 13:

Brabantweg en Randweg

Type werkzaamheden:

Het aanbrengen van sealing. Sealing is een oppervlaktebehandeling die het proces rafelen van asfaltdeklaag vertraagt.

2022:

Bij de werkzaamheden wordt de helft van de rijbaan opengesteld voor het verkeer. Het verkeer in beide richtingen wordt geregeld en begeleid door verkeersregelaar. Er komen ook waarschuwingsborden en pijlwagens te staan. De maximumsnelheid wordt tijdelijk teruggebracht naar 30 km/u.

De fietspaden blijven gewoon open.

Groep 14:

Stiemensweg

Type werkzaamheden:

Hier worden in de omgeving van het Elzendaal College 4 zogeheten Julie© accentpalen geplaatst. Deze grote accentpalen worden in de bermen geplaatst om de verkeerveiligheid op dit stuk van de weg te verbeteren. Voor meer info zie https://julie-zone.nl/producten/accentpaal_1

Planning op 9 of 10 september:

De werkzaamheden zullen maximaal 1 werkdag in beslag nemen. Hierbij wordt 1 rijstrook afgezet. Het verkeer wordt om de beurt doorgelaten door verkeersregelaars. Er geldt tijdelijk 30 km/u als maximum toegestane snelheid.

Groep 15:

De Steeg en Kapellerweg

Type werkzaamheden:

Het vullen van de gaten in de bermen met grauwacke.

Planning tussen 21 en/of 23 juli:

Beide wegen blijven tijdens de werkzaamheden open voor het verkeer.