Gemeenten Mook en Middelaar en Gennep in september van start met Kerkenvisie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt middelen beschikbaar voor het opstellen van een kerkenvisie. Doel: het behoud van kerkgebouwen, monumentaal en niet-monumentaal. Hiervoor moeten alle kerkgebouwen in samenhang worden gezien. Van alle tijden en alle geloven. Voor de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep een mooie kans om de dialoog met de kerkgenootschappen te starten en samen de toekomst te verkennen.

De meeste kerken staan van oudsher middenin de samenleving. Ze vormen de kernen van onze dorpen en steden. Als bakens in het landschap, gaat het vaak om bijzondere bouwwerken, veelal met een monumentenstatus. De gemeenten Mook en Middelaar en Gennep kennen een overwegend Rooms-Katholiek kerkenlandschap. In beide gemeenten is er een samenwerkingsverband actief tussen de parochies Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek (VOMMMM). Gennep kent nog twee kerken die onder de Norbertus-parochie vallen en de kerk in Heijen heeft een eigen parochie. Verder bevinden zich in Gennep een Protestantse kerk, een Molukse Evangelische kerk en een MoskeeBij het opstellen van de kerkenvisie worden de belangen van alle betrokken partijen (eigenaren, gemeenten, burgers en erfgoedorganisaties) onderling gehoord en gewogen. Hierbij is ook een rol voor de dorps- en wijkraden weggelegd. In gezamenlijkheid wordt zo een duurzaam toekomstperspectief ontwikkeld voor de kerkgebouwen. “We gaan eerst de dialoog op gang brengen. De kerkenvisie is hier het middel voor. Zo brengen we ook de behoeften en opgaven in beeld rondom het religieuze erfgoed in beide gemeenten.”

Het Gelders Genootschap zal, namens beide gemeenten en in samenwerking met eigenaren, bewoners en betrokkenen, de kerkenvisie opstellen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving waarin 2022 werd genoemd, zal dit traject in de tweede helft van 2023 van start gaan. Om een beeld te krijgen van wat er speelt in en rondom de kerken en parochies zal het Gelders Genootschap contact opnemen met de kerkbesturen. Over hoe de planning en het traject er gaan uitzien en wanneer het eindproduct wordt verwacht, volgt later meer informatie.