Gemeente tevreden over milieucontroles bij bedrijven

Jaarlijks voert de gemeente milieucontroles uit bij bedrijven op grond van de milieuwetgeving. In 2021 controleerden we bij 100 bedrijven in de gemeente Gennep. We zijn tevreden over het verloop van de controles.

Bij 89 bedrijven was alles de eerste keer in orde. Bij de overige 11 bedrijven vonden we milde overtredingen, die niet hebben geleid tot verstoring van het milieu en/of gevaar voor de omgeving. Deze bedrijven hebben aanpassingen gedaan of informatie aangeleverd en voldoen nu alsnog aan de regelgeving.