Geen afval, maar grondstof voor nieuwe producten

In de aanloop naar de duurzaamheidsmarkt op zaterdag 10 september vanaf 11.00 uur aan het Ellen Hoffmannplein, besteden we in dit artikel aandacht aan circulariteit. In een circulaire samenleving is afval verleden tijd.

Een duurzaam Gennep betekent niet alleen overstappen op zonnepanelen en energiezuinige gebouwen, maar ook verstandig omgaan met grondstoffen. Nu belanden veel grondstoffen na gebruik nog vaak in de verbrandingsoven van een afvalcentrale. Dat gaat veranderen: de overheid wil dat onze economie in 2050 geheel circulair is.

Afbreekbare materialen

Veel bedrijven zetten hier al op in door biologisch afbreekbare materialen te gebruiken. Of ze ontwerpen producten zo dat ze lang meegaan, gemakkelijk gerepareerd kunnen worden en na gebruik gerecycled kunnen worden.

Circulair bouwen

Op de duurzaamheidsmarkt op 10 september is het bedrijf Biobeest aanwezig. Biobeest is niet alleen leverancier van duurzame bouwmaterialen, maar wil ook kennis verspreiden over ‘biobased’ en circulair bouwen. Laat u door de experts van Biobased bijpraten over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Ook de kringlooplandbouw is vertegenwoordigd op de duurzaamheidsmarkt. Hierover leest u volgende week meer.