Een verschil van 20%: hoe eerlijk is dat?

Pas geleden heeft de gemeenteraad het armoede- en minimabeleid vastgesteld. ELsss heeft vragen gesteld over onder andere verschillen in percentages die de gemeente hanteert bij mogelijke tegemoetkoming bij mensen met een laag inkomen.

Gennep gaat uit van 120% van de bijstandsnorm. Dat is een prima tegemoetkoming, alleen wordt er bij de gemeentebelastingen uitgegaan van 100%. Daar wringt de schoen. Hoe eerlijk is dit verschil? Als de raad een norm vaststelt van 120% dan is het raar om bij de grootste kostenpost van de gemeente hier een uitzondering op te maken. Ook is het raar om inwoners die in de problemen komen het zelf uit te laten zoeken bij de BsGW.
Het college geeft overigens aan dat de BsGW niet anders kan omdat zij gebonden is aan landelijke fiscale regels. Het moet daarom landelijk opgelost worden. Het college zegt ook dat mensen die hierdoor in de problemen komen dat zelf moeten regelen met de BsGW.

Er zit dus eigenlijk nog een extra bodempje (van 20%) in het vat. Omdat wij onze belastingen door de BsGW laten afhandelen blijft dat bodempje daar helaas zitten. Hoe eerlijk is dat? In financieel lastige tijden geeft kwijtschelding wat meer lucht. Onze 120%-norm is volgens ons dan ook meer dan welkom. Daarom zijn we nogal verbaasd over het verschil.

Overigens kun je als inwoner wel om maatwerk vragen als de situatie dat vereist. ELsss vindt dat dit andersom hoort te zijn. Een gemeente zou juist meer moeten betekenen in dit soort situaties.

Om ons beeld hiervan kloppend te maken, vragen we u daarom het volgende: komt u in de problemen door dit oneerlijke verschil? Laat het ons weten via de e-mail. Wij gaan de zaak verder onderzoeken en willen dat de regeling verandert.

Andy Meerwaldt, Elsss

a.meerwaldt@gennep.nl