Draaischijf 1 t/m 19a, te Milsbeek: ontwerp-vergunning ter inzage

In verband met het gebruiken van het woon-zorgcomplex aan de Draaischijf 1 t/m 19a in Milsbeek is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit “brandveilig gebruik” (nr. Z2023-00000715). 

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Gennep vanaf 27 september 2023 tot en met 7 november 2023. Dit gebeurt op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Zienswijze

Gedurende de periode van ter inzage legging kan iedereen een zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via (0485) 49 41 41. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.