Dhr. R.T.M. (Rob) Peperzak

Profielfoto wethouder Rob Peperzak

Functie

Wethouder

Taken

Loco-burgemeester

Portefeuille

Ruimtelijke Ontwikkeling

 • Omgevingswet
 • Bestemmingsplannen
 • Monumenten en Archeologie
 • Water (inclusief Maaswerken)
 • Stedelijk Groen
 • Natuur en Landschap
 • Regionale Uitvoeringsdienst
 • Strategische Regiovisie Maasduinen (recreatie, toerisme)

Kunst en cultuur

 • Cultuurhistorie

Volkshuisvesting

 • Wonen
 • Woonzorgcomplexen

Vergunningen

 • Vergunningverlening
 • Deregulering
 • Handhaving

Sport

 • Breedtesport
 • Topsport
 • Sportaccommodaties

Kernenbeleid

 • Gemeenschapsaccommodaties
 • Speelruimtebeleid
 • Subsidiebeleid

Milieu

 • Duurzaamheid
 • Regionale Energiestrategie (RES)
 • Transitievisie warmte
 • Afval
 • Milieubeheer
 • Rioleringen

Ruimtelijke en fysieke projecten

 • Herontwikkeling Genneper Molen
 • Herontwikkeling Heikant
 • Sporthal
 • Centrumplan Heijen
 • Implementatie Omgevingswet
 • Invoering digitaal vergunningenproces
 • Uitstroomvoorziening Rozenbroek
 • Herstructurering Pottenhoek
 • Schuttersplein Milsbeek
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Steenfabriek Milsbeek
 • Ruimte voor ruimte ontwikkelingen
 • Verbouwing gemeentekantoor
 • Woningbouw Draaischijf Milsbeek

Politieke partij

CDA