De toekomst van kermis in de dorpen

Kermissen in de dorpen hebben het de laatste jaren steeds moeilijker. Kleine kermissen zijn voor exploitanten financieel minder aantrekkelijk, waardoor het aantal attracties terugloopt. In Heijen ging daardoor de kermis in 2022 helaas niet door. De verwachting is dat dit de komende jaren ook in de andere kernen steeds lastiger gaat worden. Dit zien we ook terug bij andere gemeenten in onze regio. Dit geldt niet voor de kermis in Gennep. Hier zijn jaarlijks vooralsnog voldoende exploitanten voor te vinden.

Samen met de dorpsraden onderzoeken we wat de wensen en behoeften zijn voor de kermis. De ideeën hierover verschillen per kern. We denken daarbij ook na over alternatieven, als een traditionele kermis niet meer haalbaar blijkt te zijn. Als gemeente ondersteunen wij de dorpen daarbij. Heeft u ideeën hierover? Neem dan contact op met uw dorpsraad.