De raad heeft besloten

De laatste raadsvergadering van 2022 duurde twee uur en was daarmee een van de kortste van het jaar. Er werden belangrijke besluiten genomen, zoals over een paar bouwprojecten in de kern Gennep.

De raad gaf groen licht voor de zogenoemde ‘Knarrenhof’ aan de Kalboerstraat, waarmee een discussie van jaren tot een bevredigend einde kwam. Dat werd bij hamerslag beslist.

Dat was bepaald anders bij het plan om vier woningen te bouwen tussen de Duivenakker- en Burgemeester van Banningstraat. Ook nu zat de tribune, voor de derde keer in twee maanden, vol met omwonenden. D66 diende een amendement in om dakterrassen te voorkomen op de nieuwbouw. Dit voorstel haalde het niet. De meerderheid van de raad vond dat er geen blijvend recht kan bestaan tegen inkijk in een dichtbebouwde omgeving. Want mensen van de nieuwbouw een dakterras verbieden en het omwonenden wel toestaan om in de tuinen van de nieuwbouw te kunnen kijken, dat voelt niet eerlijk.

De raad had weinig tijd nodig om de belastingtarieven voor 2023 vast te stellen. Bij hamerslag werd de WOZ-belasting met slechts een inflatiepercentage van 4,3% verhoogd en werden de tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffing zelfs ongewijzigd gelaten.

Veel discussie was er weer over de toekomst van het speciaal onderwijs van Mikado. De oppositiepartijen D66, PvdA en SP dienden een motie in om als raad nu al een besluit te nemen dat Mikado alsnog naar het Kindexpertisecentrum Gannapja (KEC) aan de Picardie zou moeten. Tijdens de bouw bleek dat de school ineens een grote aantrekkingskracht vanuit de regio had waardoor het leerlingenaantal groeide van zo'n 20 naar 60. Dat paste er niet in, waardoor besloten werd dat De Mikado dan maar terug moest naar het gebouw aan de Stiemensweg. De discussie ging onder andere over dat besloten werd. Door wie dan? En onder welke druk en welke voorwaarden?

Hoe dan ook, de meerderheid van de raad vond dat er snel iets moest gebeuren voor de leerlingen en leerkrachten van de school, maar dat toch beter het collegevoorstel kon worden afgewacht. Dat wordt nog dit jaar aangeboden. Daarin wordt voorgesteld om twee scenario’s uit te laten werken qua kosten, tijd en draagvlak. Het gaat dan om een scenario om de locatie aan de Stiemensweg weer geschikt te maken en een scenario voor een aanbouw aan het KEC. Kortom, wordt vervolgd.

Iets na tienen sloot de burgemeester de vergadering met een korte terugblik op een bewogen jaar met corona, verkiezingen, opvang Oekraïeners en stijgende kosten van energie en levensonderhoud. Daarna wenste hij iedereen heel gezellige en fijne feestdagen en alle goeds voor 2023.