De raad heeft besloten

De eerste gewone raadsvergadering na de verkiezingen was een hele korte. In een half uur tijd hamerde de burgemeester 9 voorstellen af. Allereerst werd er stilgestaan bij het overlijden van oud-SP-raadslid Anieta Janssen. De burgemeester vroeg hiervoor 1 minuut stilte.

Verder werden onder andere 22 burgerraadsleden benoemd. Burgerraadsleden zijn personen die op de kieslijsten van de partijen stonden, maar die niet in de gemeenteraad zijn gekomen. Zij kunnen hun partij wel vertegenwoordigen in een voorbereidende raadsvergadering en bij andere bijeenkomsten. Het zijn er een stuk meer dan de 17 raadsleden die Gennep telt. Elke partij kan er namelijk 5 voordragen. De VVD ging meteen voor het maximale aantal, de andere partijen houden het (voorlopig) bij 3 of 4. Hierna volgde de formele benoeming van raadsleden in de verschillende commissies van de raad en enkele regionale besturen. Jacques van Bergen (CDA) werd wederom benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

De raad ging met tegenstemmen van alleen D66 akkoord met het extra krediet voor de rioleringswerkzaamheden bij de Rozenbroek in Milsbeek. Dit was nodig om een goedkeurende verklaring van de accountant te krijgen. Omdat wethouder Peperzak niet aanwezig was, vond er geen verdere inhoudelijke discussie plaats over hoe het allemaal zo gekomen is. Die discussie is uitgesteld tot volgende maand.

Mariska van den Hoogen (D66) had vragen gesteld aan het college over de verhuizing van de school voor speciaal onderwijs Mikado naar de Stiemensweg. Die vragen waren tevoren al schriftelijk beantwoord, maar de fractie wilde het rapport zien waar het college het besluit op had gebaseerd om Mikado geen onderdeel van KEC Ganapja te laten worden. Wethouder Janssen liet weten dat dit met alle betrokken partijen zo was besloten.

Ronnie Rutten (CDA) had vragen gesteld over het verval bij de oude bakkerij Jacobs aan de Rijksweg in Milsbeek. Het college zegde toe bij de projectontwikkelaar aan te dringen op een snelle sloop van het gebouw.

Om 20.30 uur stond iedereen weer buiten, de net benoemde burgerraadsleden met een bosje bloemen en de rest met voldoening over de vlotte afwikkeling.