De raad heeft besloten

De laatste ‘gewone’ raadsvergadering van afgelopen raadsperiode was op maandag 14 maart. Het was een buitengewone vergadering, doordat hij voor het eerst in lange tijd weer in de raadszaal was en bovendien in verkiezingstijd. De stembureaus waren al open, dus partijen konden hun best doen nog even kiezers aan te spreken. Dat gebeurde dus, zowel in de aanloop als in de vergadering zelf.

De vergadering begon met een onderstreping van het belang van vrijheid, vrede en democratie in het licht van de ellende in Oekraïne. Het is een groot goed dat de Gennepenaren in een democratie leven en in vrijheid hun volksvertegenwoordigers kunnen kiezen.

Hoe was verder aan de raad te merken dat het verkiezingstijd was? Met een piepkleine agenda lagen er maar liefst acht amendementen en moties en twee schriftelijk ingediende vragen. Van de acht amendementen en moties werd de helft in de loop van de vergadering weer ingetrokken en verschoot er één van kleur. Eén amendement werd namelijk een motie. Twee van de ingetrokken moties gingen over de oorlog in Oekraïne (bevorderen opvang vluchtelingen van de VVD en SP en het stoppen met Gazprom van ELsss en PvdA). Die werden ingetrokken toen uit de woorden van de burgemeester bleek hoe serieus de regio bezig is om opvang te regelen.

De raad ging verder unaniem akkoord met een plan om voor de komende jaren het onderhoud te borgen aan de gemeenschapsgebouwen en accommodaties voor binnen- en buitensport. Speciale aandacht werd gevraagd voor de toekomst van het zwembad en voor het waar mogelijk verduurzamen van de gebouwen.

De raad riep het college verder unaniem op om het gebouw voor SO Mikado aan de Stiemensweg vóór het nieuwe schooljaar aangepast te hebben. De raad was ook unaniem over de realisatie van een (corona)herinneringsbos bij de Libermannhof. Dat gold weer een stuk minder voor vragen van D66 over schulddienstverlening, waarover vlak voor de bel Joy Hillebrand (PvdA), Holger Rodoe (VVD) en wethouder Rob Janssen elkaar in de haren vlogen. Er werden grote woorden gesproken.

Trouwens ook door de burgemeester in zijn afsluitende woord, maar die oogstte juist applaus: “Verkiezingskoorts is ook koorts. Dat opgeteld bij het tot voor kort nog veel online vergaderen heeft de onderlinge verhoudingen niet geholpen. Al zeg ik daar meteen bij: over het geheel genomen mogen wij ons gelukkig prijzen met onze omgangsvormen. Irritatie is in Gennep absoluut en gelukkig de uitzondering die de regel van saamhorigheid bevestigt.”