De gemeenteraad vergadert

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 16 mei 2022 om 20.00 uur vindt er een voorbereidende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Jaarstukken 2021
  • Beeldkwaliteitswijzer Hart van Gennep
  • Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en jaarverantwoording 2021 VRLN
  • Zienswijze ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2027 BsGW
  • Bestemmingsplan 'Langstraat 93a Milsbeek'

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.

De raadsvergadering van maandag 9 mei komt te vervallen.