De gemeenteraad vergadert

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 14 maart 2022 om 20.00 uur vindt er een besluitvormende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Actualisering MJOP gebouwen en sportaccommodaties
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Antoniusstraat Noord Ven-Zelderheide’
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Teelebeekstraat, achter Heiveld 41-41A Milsbeek’
  • Benoeming leden onderzoek geloofsbrieven

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.