De gemeenteraad vergadert

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 6 februari 2023 om 20.00 uur vindt er een besluitvormende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

•    Benoeming en ontslag plaatsvervangend griffier
•    Armoede- en minimabeleid 'Aan zet'
•    Nota Grondbeleid Gennep 2023
•    Rekenkamerrapport toezicht en handhaving
•    Compensatieregeling energiekosten verenigingen en stichtingen
•    Bestemmingsplan 'Ringbaan 6 Milsbeek'

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.