De gemeenteraad vergadert

Dinsdag 6 december 2022 om 20.00 uur vindt er een voorbereidende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen. De raadsvergadering van 28 november vervalt.

  • Armoede- en minimabeleid 'Aan zet'
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Duivenakkerstraat 41a, Gennep’
  • Belastingverordeningen en belastingbeleid 2023
  • Vaststelling bestemmingsplan Kalboerhof Gennep
  • Wijzigen gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en zienswijze gewijzigde begroting
  • Ingediende verzoeken tot agendering door de fractie PvdA

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.