De energiecrisis houdt ons allen bezig

De huidige energiecrisis komt niet alleen door de oorlog in Oekraïne maar ook door hoe wij allen door de privatisering van de energiebedrijven de leveringszekerheid aan de markt hebben overgelaten. De SP is altijd tegen privatisering van de essentiële basisbehoeften, waarvan elektriciteit er één is, geweest. Zij organiseert nu een landelijk protest op 11 februari in Amsterdam met als doel de hele elektriciteitsopwekking en -levering weer in handen van de overheid te brengen. Dus te nationaliseren. Ook vanuit Gennep gaan er SP-leden naartoe!

In Gennep kunnen we zelf, door eigen opwek met zonnepanelen en het isoleren van de woning, de energiebehoefte helpen te verminderen. In de gemeente zijn energiecoaches die u kunnen adviseren hoe u dit het beste kunt doen. Ook kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente, de provincie en/of het rijk.

Voor onze minima is het minder makkelijk om geld apart te leggen of uit te geven aan isolatie en zelfopwek. Zij zijn meestal afhankelijk van de woningstichtingen of zij wonen in oudere, eigen woningen die minder goed geïsoleerd zijn.

Omdat het momenteel door de hoogte van de energieprijzen en de inflatie voor de minima moeilijk is om rond te komen heeft de gemeenteraadsfractie van de SP daarom, op voorstel van burgerraadslid Bianca Gordebeke, bij het agendapunt “Armoede en Minima beleid” van de raad op 6 februari een motie ingediend.

De SP verzocht in de motie om de minima vrij te stellen van korting op de uitkering als zij door bekenden en/of stichtingen ondersteund worden of giften ontvangen tot een totaal van € 1.200,00 per jaar.

Hans Frentz
h.frentz@gennep.nl