Corona: avondlockdown verlengd

Het aantal coronabesmettingen is nog steeds heel hoog en er liggen nog steeds veel coronapatiënten in het ziekenhuis. Er zijn wel effecten van de maatregelen zichtbaar, maar zolang de ziekenhuizen vol liggen en reguliere behandelingen en operaties worden uitgesteld, moeten we het virus verder blijven terugdringen. Daarnaast is er reden tot zorg en voorzichtigheid door de nieuwe omikronvariant.

Daarom verlengt het kabinet de maatregelen die sinds 28 november gelden tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022. Dat betekent een verlenging van de avondlockdown.

Basisonderwijs dicht

Ook gaan het basisonderwijs, scholen voor het speciaal (basis)onderwijs en de BSO de week voor de kerstvakantie dicht. De BSO is tijdens de kerstvakantie van de scholen wel geopend. Het basisonderwijs start weer op maandag 10 januari 2022.

Boosterprikken

Vanwege de omikronvariant krijgt elke 18-plusser uiterlijk in de tweede helft van januari een booster aangeboden. Een booster kan helpen om de bescherming tegen deze variant te verhogen en verspreiding tegen te gaan. De booster wordt gegeven na 3 maanden in plaats van na 6 maanden na de laatste vaccinatie of doorgemaakte coronabesmetting.

Kijk voor meer informatie over de huidige maatregelen op de website van Rijksoverheid.