Commissie Bezwaarschriften Gennep

Op dinsdag 28 maart 2023 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep drie hoorzittingen. De hoorzittingen zijn in beginsel openbaar. De commissie kan echter (al dan niet op verzoek) om gewichtige redenen besluiten de deuren te sluiten. Dat gebeurt in ieder geval bij bezwaarschriften in het kader van de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning.