College van B&W stelt bestemmingsplan Haven Heijen vast

Het college van B&W heeft op 28 december 2021 het bestemmingsplan Haven Heijen ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De uitbreiding van de haven met 12,6 hectare is goed voor de lokale werkgelegenheid. Daarnaast is in het bestemmingsplan een fors pakket aan maatschappelijke maatregelen opgenomen. Daarbij gaat het om natuurontwikkeling en recreatie (15,2 hectare), hoogwaterbescherming (14,7 hectare), verkeersveiligheid en duurzaamheid. Volgens planning bespreekt de gemeenteraad op 31 januari 2022 het bestemmingsplan.

Naar aanleiding van overleg met omwonenden en de gemeente, kiezen de initiatiefnemers voor een alternatieve ontsluiting van het terrein. Het college heeft bepaald dat de ingebruikname van de haven pas plaatsvindt als de ontsluiting is gerealiseerd. Dat is in overeenstemming met de aangenomen motie hierover in de raadsvergadering van 8 november 2021.

Op de afbeelding hieronder ziet u een impressie van de uitbreidingsplannen. Wilt u meer informatie over haven Heijen? Kijk dan op www.gennep.nl/havenheijen

 

Impressie haven Heijen