College bezoekt IVN Maas en Niers

Op 19 oktober bracht het college van B&W een bezoek aan IVN Maas en Niers. Waarnemend IVN-voorzitter Jan Wolters, bijgestaan door enkele andere actieve leden, legde aan de hand van een presentatie uit wat IVN allemaal doet.

Op veel groene en duurzame vlakken weten de gemeente en IVN elkaar steeds beter te vinden. Zo speelt IVN een belangrijke rol in natuur- en milieueducatie, bij het uitvoeren van tal van beheerwerkzaamheden en in de uitrol van operatie Steenbreek in onze gemeente.

Tijdens het bezoek werd ook gesproken over de zorgen rondom de locatie van IVN, aangezien het huurcontract met de eigenaar over twee jaar afloopt. Er wordt gezocht naar een oplossing, zodat IVN zich vanuit onze gemeente kan blijven inzetten voor een groene en duurzame leefomgeving.

Het college kijkt terug op een interessant en geslaagd bezoek. Burgemeester en wethouders gingen overigens niet met lege handen naar huis: iedereen kreeg een jaarlidmaatschap.

Wilt u meer weten over IVN? Kijk dan op www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers.

Foto: Gennep News