Centrumondernemers stemmen voor BIZ

Vorig jaar namen enkele centrumondernemers uit het kernwinkelgebied het initiatief om een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten. In september en oktober konden alle centrumondernemers stemmen voor of tegen de komst van een BIZ in het centrum van Gennep tijdens een draagvlakmeting. Op maandag 11 oktober controleerde de notaris de procedure en de stemformulieren. De uitkomst bleek positief: de procedure is goed verlopen en er is ruim voldoende draagvlak. De BIZ gaat er dus komen met ingang van 1 januari 2022.

Plannen maken

Nu de BIZ een feit is, kunnen de werkgroepen verder gaan met het maken en uitvoeren van plannen om het centrum van Gennep een aantrekkelijker karakter te geven. Daarnaast behoort het organiseren van activiteiten tot het takenpakket, waardoor er meer inwoners en bezoekers naar het centrum komen. Zo zorgt de BIZ voor een nog bruisender centrum.

Oprichtingsbijeenkomst

Binnenkort stuurt het BIZ-bestuur een uitnodiging naar alle leden om de oprichtingsbijeenkomst in januari 2022 bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst wordt er uitleg gegeven over de BIZ en worden de plannen voor de komende vier jaar toegelicht. De bijeenkomst wordt natuurlijk georganiseerd binnen de dan geldende coronamaatregelen.