Bijeenkomst woningbouwplannen Kalboerstraat

Woensdag 18 mei is er een informatiebijeenkomst in het gemeentekantoor van Gennep. De bijeenkomst gaat over de woningbouwplannen op het terrein aan de Kalboerstraat, op de hoek met de Touwslagersgroes in Gennep.

Dit terrein is nu nog braakliggend, maar het is de bedoeling dat hier seniorenwoningen worden gebouwd, bestemd voor zowel kopers als huurders. Een initiatiefgroep van Gennepse senioren wil deze plannen met behulp van woningcorporatie Destion gaan realiseren.

Tijdens de bijeenkomst in het gemeentekantoor licht de initiatiefgroep de plannen toe. De gemeente geeft daarnaast uitleg over het ontwerp-bestemmingsplan, dat binnenkort in procedure wordt gebracht. Verder is er uiteraard ruimte om vragen te stellen. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom.