Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Voorlopig ontwerp Weverpark

Het schetsontwerp voor het fietspad is in 2018 uitgewerkt in een landschapsontwerp, om het gebied achter de Weverflat een parkachtige inrichting te geven. Tegelijkertijd wordt voldaan aan de voorwaarden, zoals die eerder zijn opgesteld. Hieronder een beknopte samenvatting:

  • Het realiseren van een breed en comfortabel fietspad;
  • Het splitsen van het fietspad in twee richtingen (Leerlooiersgroes en Brugstraat);
  • Het samenvoegen van twee aansluitingen (Houthakkersgroes en uitgang Weverflat) tot één verkeersveilig vormgegeven kruispunt met de Weverstraat - Brugstraat en de Burgemeester Woltersstraat;
  • Het verplaatsen van de opstelplaats voor de schoolgaande fietsers;
  • Het realiseren van voldoende parkeervoorzieningen in de nabijheid van Fitland;
  • Het beschikbaar houden van de resterende groene gebieden voor burgerinitiatieven uit de wijk.

Via het pdf-bestand onderaan deze pagina kunt u kennis nemen van een eerste landschapsontwerp, dat samen met omwonenden en belanghebbenden (werkgroep Weverpark) in 2018 tot stand is gekomen. Het gaat hier nadrukkelijk om een voorlopige versie, waarin uiteraard nog wijzigingen kunnen optreden. Aan deze schets kunnen daarom geen rechten worden ontleend.