Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Aanleg fietspad

Op maandag 25 maart 2019 startte Gebra Infra BV met de uitvoering voor de aanleg van het fietspad door het Weverpark. De werkzaamheden bestaan uit grondwerkzaamheden, het verleggen van kabels en leidingen, het (her)bestraten van het gebied dat grenst aan de noordzijde van het Weverpark en het aanbrengen van een fietspad vanaf de Kleermakersgroes naar de Brabantweg. Waar nodig worden passende (verkeers)maatregelen getroffen om de overlast te beperken. Omwonenden en omliggende bedrijven worden hierover door de aannemer ge├»nformeerd.  

Contact

Gebra Infra werkt met zeer korte lijnen binnen haar uitvoeringsteam en wil graag goed benaderbaar zijn voor omwonenden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen per e-mail via d.gerhardus@gebra-infra.nl of telefonisch via 026 - 303 1960 (buiten werktijd doorgeschakeld). Bij vragen of opmerkingen die niet kunnen wachten, kunt u voorman Hans Speekhoudt rechtstreeks op het werk benaderen. Als hij niet aanwezig is, kunt u ook een van onze medewerkers aanspreken.

Invulling Weverpark

In verband met de aanleg van de fietstunnel onder de Weverrotonde, wordt eerst gestart met de aanleg van het fietspad door het Weverpark. Tijdens de aanleg van de fietstunnel dient dit fietspad ook als omleidingsroute. Nadat het fietspad is aangelegd, gaat de gemeente verder in overleg met omwonenden over de verdere  invulling van het park, zoals speelmogelijkheden en bankjes. In het najaar van 2019 is met de aanplant van bomen en struiken het Weverpark voltooid.